آدرس: مرند.جنب پلیس +10 . کوچه موسایی. پلاک 28
تلفن: 04912272943
تز دکترا: ضایعات ژانت سل
تز تخصص: پندولوم در ماندیبول
(سلولهای ژانت در بروز ضایعات نقش ندارند بلکه سلولهای بستر استروما در ایجاد ضایعات نقش دارند.
a پندولوم در ماندیبول کاربردی ندارد.)

کلینیک دندان‌پزشکی دکتر احمد باقری‌ثانی


آدرس:  مرند
تخصص/PhD:  Orthodontics ارتدنسی
سال اخذ دکترا:  1375

بازگشت به فهرست