در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Baqerisani, Ahmad دکترباقری ثانی، احمد

آدرس: مرند.جنب پلیس +10 . کوچه موسایی. پلاک 28
تلفن: 04912272943
تز دکترا: ضایعات ژانت سل
تز تخصص: پندولوم در ماندیبول
(سلولهای ژانت در بروز ضایعات نقش ندارند بلکه سلولهای بستر استروما در ایجاد ضایعات نقش دارند.
a پندولوم در ماندیبول کاربردی ندارد.)

کلینیک دندان‌پزشکی دکتر احمد باقری‌ثانی


پروفایل در کلاب لبخند: 
دکتر احمد باقری‌ثانی | Bagherisani

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif