در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن


جستجو:
 


Mozafaridiz, Mehrdad دکتر مظفری دیز، مهرداد Mozafaridiz, Mehrdad دکتر مظفری دیز، مهرداد
Adhami,Shahrzad دکترادهمی, شهرزاد Adhami,Shahrzad دکترادهمی, شهرزاد
Sohrabi, Mohamadreza دکتر سهرابی, محمدرضا Sohrabi, Mohamadreza دکتر سهرابی, محمدرضا
Abasi, Nima دکترعباسی، نیما Abasi, Nima دکترعباسی، نیما
Jamalpur, Mohamadreza دکترجمالپور، محمدرضا Jamalpur, Mohamadreza دکترجمالپور، محمدرضا
Mohamadalizadeh,Jalil دکترمحمدعلیزاده, جلیل Mohamadalizadeh,Jalil دکترمحمدعلیزاده, جلیل
Yusefi, Khabat دکتریوسفی، خه بات Yusefi, Khabat دکتریوسفی، خه بات
Dalband, Mohsen دکتردالبند، محسن Dalband, Mohsen دکتردالبند، محسن
Azarmi دکترآزرمی, زهرا Azarmi دکترآزرمی, زهرا
Azvin دکترآزوین, فرشاد Azvin دکترآزوین, فرشاد
Ebrahimizadeh دکترابراهیمی زاده, محسن Ebrahimizadeh دکترابراهیمی زاده, محسن
Ehsani, Zohreh دکتراحسانی، زهره Ehsani, Zohreh دکتراحسانی، زهره
Ahqari دکتراحقری, حسن Ahqari دکتراحقری, حسن
Ahmadi دکتراحمدی, محسن Ahmadi دکتراحمدی, محسن
Eslampur, Ali دکتراسلامپور، علی Eslampur, Ali دکتراسلامپور، علی
Esfahani, Jila دکتراصفهانی, ژیلا Esfahani, Jila دکتراصفهانی, ژیلا
Iravani,Amirhoseinدکترایروانی،امیرحسین Iravani,Amirhoseinدکترایروانی،امیرحسین
Izadi, Alireza دکترایزدی، علیرضا Izadi, Alireza دکترایزدی، علیرضا
Bashtalehدکتربشتاله،سارا Bashtalehدکتربشتاله،سارا

ن پ:84632

www.iranortho.com


تولد:28تير1355
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته های تخصصی:معالجه ريشه/كودكان
همدان.بوعلی.مجتمع الماس.طبقه سوم.واحد 30 Bouali St.,Hamadanتلفن :08112515394
نظرات:
فعالیت علمی- اجرایی:

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترسارابشتاله
Bashtaleh,Hasanدکتربشتاله،حسن Bashtaleh,Hasanدکتربشتاله،حسن

ن پ:7869

www.dandanara.ir

[email protected]
تولد: 28آبان1312
ورود به حرفه:
رشته تحصيلي ديپلم:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:
همدان.خ بوعلی. جنب سینما قدس-تلفن:08112523344
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي
Bahmani, Qadir دکتربهمنی، قدیر Bahmani, Qadir دکتربهمنی، قدیر
Puiafarدکترپویافر،مرتضی Puiafarدکترپویافر،مرتضی

ن پ:55321

www.iranortho.com


تولد:1دی1343
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:معالجه ریشه/ترمیم تاج
همدان خ بوعلی ساختمان سینا طبقه دوم کدپستی6516683647
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي:

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترمرتضیپویافر،مرتضی پویافرPuyafar
Pahlavani,Zoiaدکترپهلوانی،زویا Pahlavani,Zoiaدکترپهلوانی،زویا
همسر

ن پ:29783

www.dandanara.ir

    [email protected]
تولد:3شهريور1344
ورود به دندان پزشكي:
رشته تحصيلي ديپلم:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:ارتدنسی متحرک,کودکان
همدان.میدان فلسطین.دانشکده دندان پزشکی.بخش کودکان - تلفن:08114220850,08112528866
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي:عضوء هیات علمی دانشگاه دندان پزشكی همدان
Peiravi,Mohamadrezaدکترپیروی،محمدرضا Peiravi,Mohamadrezaدکترپیروی،محمدرضا

ن پ:69818

www.dandanara.com

[email protected]
تولد:22خرداد1346
ورود به حرفه:1370
رشته تحصيلي ديپلم: علوم تجربی
تز دکترا: بررسی آگاهی وتقید دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس شهر همدان نسبت به مسواک زدن در سال تحصیلی 76-77
رشته هاي تخصصي: ترمیم، اطفال، جراحی لثه، جراحی دندان عقل
همدان.استادان.ساختمان رز -تلفن:08118225584
همدان.ساختمان پزشکان شماره1.طبقه زیرین- تلفن:08112514743،08118225588،09188112578
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي
قوانین مجازات های اسلامی در دندان پزشکی قانونی
Tajziehchiدکترتجزیه چی،سارا Tajziehchiدکترتجزیه چی،سارا

ن پ:103103

www.iranortho.com


تولد:4تير1359
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:کودکان/ترمیم زیبایی
همدان.خ مهدیه.نبش كوچه شهید بهنام جو- شماره 88.كدپستي6516684587تلفن:08118267354
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي:

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترساراتجزیه چی،تجزیه چی
Torkzaban,Parvizدکترترک زبان،پرویز Torkzaban,Parvizدکترترک زبان،پرویز

نام كاربـري :


شناسه دكتر من :

2373
Jafari, Amirabas دکترجعفری، امیرعباس Jafari, Amirabas دکترجعفری، امیرعباس

ن پ:72944

www.iranortho.com


تولد:12خرداد1354
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:ترمیم زیبایی،پروتزثابت
همدان.بوعلی.بن بست ایثار.ساختمان ابن سینا Bouali St.,Hamadan تلفن:08112520976
نظرات:در زمینه سابقه كار در شهر همدان به مدت هفت سال- انجام خدمات دندان پزشكی در دو شیفت
صبح و بعد از ظهر- دارای قرارداد با بیمه خدمات درمانی، بانك صادرات، بیمه ایران، كمیته امداد امام خمینی، نیروهای مسلح

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترامیرعباسجعفری،امیرعباس جعفریJafary
Changizi,Musaدکترچنگیزی،موسی Changizi,Musaدکترچنگیزی،موسی

نام كاربـري :


شناسه دكتر من :

2377
Hadadian,Aliدکترحدادیان،علی Hadadian,Aliدکترحدادیان،علی

نام كاربـري :


شناسه دكتر من :

2379
Khalesituiserkani, Azadeh دکترخالصی تویسرکانی، آزاده Khalesituiserkani, Azadeh دکترخالصی تویسرکانی، آزاده
Khodaeiدکترخدائی جوپاری،هما Khodaeiدکترخدائی جوپاری،هما

ن پ:14745

www.iranortho.com


تولد:8اسفند1329
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:ترمیم تاج،ترمیم زیبایی
همدان.خ جهاد.ساختمان پزشکان شهباز.كدپستي65168 Jahad St.,Hamadan.تلفن:08118240775,08118220678
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي:

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترهماخدائی جوپاری،هما خدائي چوپاريKhodaei
Dashtizadehدکتردشتی زاده،مجید Dashtizadehدکتردشتی زاده،مجید

ن پ:94266

www.Dashti DDS.com

info@Dashti_dent.com
تولد:30شهريور1351
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:معالجه ریشه،جراحی لثه
همدان.بلوار خواجه رشید. جنب تالار سینا.كدپستي6516653599 Khajehrashid Blvd.,Hamadan.تلفن:08118276349
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي:

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترمجیددشتی زاده،مجيد دشتي زادهDashtizadeh
Rajabiدکتررجبی،علی اصغر Rajabiدکتررجبی،علی اصغر

ن پ:86795

www.iranortho.com


تولد:1دي1349
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته های تخصصی:پروتز ثابت،ارتدنسی متحرک
همدان.خ بوعلی.روبروی كوچه بیمه Bouali st.,Hamadan.تلفن:08112523243
نظرات:
فعالیت علمی- اجرایی:

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترعلی اصغررجبی،علي اصغر رجبيRajabi
Rezaei, Aliasqar  دکتررضایی، علی اصغر Rezaei, Aliasqar دکتررضایی، علی اصغر
Rezaei, Seiedhadi دکتررضایی، سیدهادی Rezaei, Seiedhadi دکتررضایی، سیدهادی

ن پ:77014

www.dandanara.ir

[email protected]
تولد: 31شهريور1348
ورود به حرفه:
رشته تحصيلي ديپلم:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:
همدان.خ بوعلی.بالاتر از پاساژ وحدت.شماره 127.كدپستي6516679487-تلفن:08112510025
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي
Zareikarimpur,Hoseinدکترزارعی کریم پور،حسین Zareikarimpur,Hoseinدکترزارعی کریم پور،حسین

ن پ:75811

وب سایت

[email protected]
تولد:3فروردین1353
ورود به حرفه:1371
رشته تحصيلي ديپلم:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي: پروتز ثابت،ارتدنسی متحرک
همدان.آرامگاه بوعلی.ساختمان پزشکان- تلفن:08112526137،09181117459
نظرات:اصلاح ناهنجاری های دندانی با پلاک متحرک (ارتودنسی پیشگیری)
فعاليت علمي- اجرايي
Soleimanekhtiari, Javad دکترسلیمان اختیاری، جواد Soleimanekhtiari, Javad دکترسلیمان اختیاری، جواد
Suri,Mohamadesmaeilدکترسوری،محمداسماعیل Suri,Mohamadesmaeilدکترسوری،محمداسماعیل
Shahrezaei, Mojtaba دکترشاه رضایی، مجتبی Shahrezaei, Mojtaba دکترشاه رضایی، مجتبی

ن پ:94912

www.iranortho.com


تولد:10فروردين1358
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:پروتز ثابت،معالجه ریشه
همدان.خ بوعلی.بن بست شیخ Boualh st.,Hamadan.تلفن:08112516748،09183139717
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي:

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترمجتبیشاه رضایی،مجتبي شاه رضاييShahrezaei
Salehi, Salar دکترصالحی، سالار Salehi, Salar دکترصالحی، سالار
Saduqiدکترصدوقی،سارا Saduqiدکترصدوقی،سارا

ن پ:90581

www.iranortho.com

[email protected]
تولد:25شهريور1356
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:معالجه ریشه،ترمیم زیبایی
همدان.خ بوعلی.ساختمان پزشکان ایران.كدپستي6515616374 Bouali st.,Hamadan .تلفن:08112523788،09188144014
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي:

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترساراصدوقی،سارا صدوقيSadooghi
Sediqi,Behruzدکترصدیقی،بهروز Sediqi,Behruzدکترصدیقی،بهروز

نام كاربـري :


شناسه دكتر من :

2411
Taiari, Mariam دکترطیاری، مریم Taiari, Mariam دکترطیاری، مریم
Faraji, Farnush دکترفرجی، فرنوش Faraji, Farnush دکترفرجی، فرنوش
Firuzi,Zohrehدکترفیروزی،زهره Firuzi,Zohrehدکترفیروزی،زهره

ن پ:77095

www.dandanara.ir

[email protected]
تولد: 1فروردين1353
ورود به حرفه:
رشته تحصيلي ديپلم:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:
همدان.سی متری سعیدیه- مجتمع سعیدی-تلفن:08118232123
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي
Kasaei,Hamidrezaدکترکسایی،حمید رضا Kasaei,Hamidrezaدکترکسایی،حمید رضا

ن پ:86640

www.dandanara.ir

[email protected]
تولد:
ورود به حرفه:1374
رشته تحصيلي ديپلم:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:
همدان.خ جهاد بالاتر از هلال احمر.ساختمان4 -تلفن:08118230808
نظرات:کار در کلینیک مهر مجهز به رادیولوژی لابراتوار و سیستمهای پیشرفته استریل با کیفیت کاری عالی
فعاليت علمي- اجرايي
Keshmir,Vahidiدکترکشمیری پور،وحید Keshmir,Vahidiدکترکشمیری پور،وحید

ن پ:90494

www.dandanara.ir

[email protected]
تولد: 16شهريور1357
ورود به حرفه:
رشته تحصيلي ديپلم:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:
همدان.بوعلی.ساختمان پزشکان خاتم الانبیا.طبقه 4.كدپستي6515616514-تلفن:08112525703,08118220293
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي
Kuchakkhani,Tofiq دکترکوچک خانی, توفیق Kuchakkhani,Tofiq دکترکوچک خانی, توفیق
Lari, Sima دکترلاری، سیما السادات Lari, Sima دکترلاری، سیما السادات
Madadi,Shirinدکترمددی،شیرین Madadi,Shirinدکترمددی،شیرین78cb67_curve_buttom.gif