از صاحبان کتاب هایی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از کتاب خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مسیرهای پالپ 2006 CDR(چکیده مراجع دندان پرشکی) | کتاب

مسیرهای پالپ 2006 CDR(چکیده مراجع دندان پرشکی) | کتاب

مترجم: 

دکتر محمد سمیعی 
 
ویراستار: 
دکتر اولدوز حسینی

مترجم: 
دکتر محمد سمیعی 
 
ویراستار: 
دکتر اولدوز حسینی

Tags: کتاب دندان پزشکی, CDR, مراجع دندان پرشکی
تعداد نمایش ها: 1218

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات های اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 
* تهران. میدان ونک. ابتدای برزیل. نبش نیلو چهارده. شماره 14. واحد یک، کدپستی 1435685943. خانه ایردن. [email protected]