از صاحبان کتاب هایی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از کتاب خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

CDR پاتولوژی نویل 2009 | کتاب

CDR پاتولوژی نویل 2009 | کتاب

مولفین:

دکتر ساعده عطارباشی 
مقدم دکتر لیلی مهرداد

مولفین:
دکتر ساعده عطارباشی 
مقدم دکتر لیلی مهرداد

Tags: کتاب دندان پزشکی, پاتولوژی, نویل
تعداد نمایش ها: 1089

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات های اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 
* تهران. میدان ونک. ابتدای برزیل. نبش نیلو چهارده. شماره 14. واحد یک، کدپستی 1435685943. خانه ایردن. [email protected]