دندان پزشکی کودکان با رویکرد کلینیکی | کتاب

دندان پزشکی کودکان با رویکرد کلینیکی | کتاب

مولفین: 
یوران کخ
اسون پاولسن
مترجمین:
دکتر یحیی برادران نخجوانی
دکتر قاسم میقانی

پروفایل در کلاب لبخند: 
یحیی برادران نخجوانی | Baradarannakhjavani
زبان: 
فارسی
موضوع: 
دندان پزشکی
سطح مطالب: 
دندان پزشکی تخصصی
ISSN شابک: 
9786006308227
سال چاپ: 
1391
نوبت چاپ: 
0
ناشر: 
رویان پروژه

بازگشت به فهرست