ایده های نوین در دندانپزشکی ترمیمی | کتاب

ایده های نوین در دندانپزشکی ترمیمی | کتاب

خلاصه: با توجه به مباحث جدید در دندانپزشکی و کاربرد آنها در مسائل کلینیکی، ضرورت و آگاهی یافتن از علم روز، ضروری به نظر می‌رسد. کتب مرجع متعددی در دندانپزشکی وجود دارد که مطمئناً کامل‌تر از کتاب موجود در بسیاری از زمینه‌ها است. اما کتاب «ایده‌های نوین در دندانپزشکی ترمیمی» با رویکردی متفاوت با دیدی کلی و به صورت جامع‌نگر به مسائل پرداخته و علم را در در حوزۀ کار کلینیکی وارد نموده است؛ به گونه‌ای که هر دندانپزشک و یا دانشجوی دندانپزشکی، پس از آگاهی یافتن کامل به صورت زیربنایی بتواند در وادی عمل نیز از آن بهره‌مند گشته و در درمان بیماران خود از آن اطلاعات، حداکثر استفاده را بنماید. در این کتاب سعی شده است علاوه بر موشکافی و حل مسائل و مشکلات علمی، به یکی از اساسی‌ترین مسائل دندانپزشکی ترمیمی در بین علوم روز بیش از پیش نمایان گردد. شرح: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکدۀ دندانپزشکی. همراه با نکات کلینیکی فهرست موضوعي: مقدمه فصل اول: باندینگ به ساختار دندان؛ گذشته و حال فصل دوم: ترمیم‌های کامپوزیت خلفی فصل سوم: Bleaching دندان‌های روت کانال شده فصل چهارم: باند با فلزات و آلیاژها فصل پنجم: آمالگام باند و اهمیت آن در ترمیم‌های آمالگام فصل ششم: تاثیر فرآیندهای Finishing و Polishing بر خشونت سطحی مواد کامپوزیتی فصل هفتم: Giomer؛ کامپوزیتی با فیلرهای از پیش سخت شده گلاس آینومر فصل هشتم: گلاس آینومر، کامپومر و کاربرد کلینیکی فصل نهم: MTA معرفی خصوصیات، موارد کاربرد، نحوۀ استفاده و ملاحظات خاص فصل دهم: Resin Coating یا سیل نمودن سریع عاج فصل یازدهم: کاربرد سمان‌های رزینی در دندانپزشکی مدرن فصل دوازدهم: پوسیدگی، محلول‌های آشکارساز پوسیدگی و کاربرد کلینیکی فصل سیزدهم: تداخل سیستم‌های باندینگ با کامپوزیت‌ها و سمان‌های رزینی فصل چهاردهم: فناوری نانو و تسهیل باند آلیاژها با اچ شیمیایی جدید (Nano MET-Etch) فصل پانزدهم: پلاسما روشی متفاوت در دندانپزشکی ترمیمی نوین فصل شانزدهم: زیر کونیوم؛ خصوصیات فیزیکی - مکانیکی، روش ساخت و باند با آن فصل هفدهم: کلرهگزیدین، ترکیب شیمیایی و کاربرد تکنیکی فصل هجدهم: سایلن، ترکیب شیمیایی و کاربرد کلینیکی فصل نوزدهم: ترمیم دندان‌های روت کانال شده و کاربرد فایبر پست فصل بیستم: حساسیت دندانی، علل و درمان‌ها نمایه Refrence

پروفایل در کلاب لبخند: 
دکتر کسری طبری | Tabari
زبان: 
فارسی
موضوع: 
دندان پزشکی
سطح مطالب: 
دندان‌پزشکی عمومی
ISSN شابک: 
978
سال چاپ: 
1390
نوبت چاپ: 
0
ناشر: 
نور دانش

بازگشت به فهرست