پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب

پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب

در این مجموعه خصوصیات ضایعاتی که در سرفصل آموزشی دروس پاتولوژی دهان عملی 1 و 2 تدریس می شوند با تاکید بر خصوصیات هیستوپاتولوژیک با استفاده از مراجع معتبر جمع آوری گردیده و هر مبحث به طور جداگانه مورد تایید استاد مدرس مبحث مربوطه قرار گرفته است. مرجع اصلی کتاب نویل می باشد. تصاویر کتاب از اسلایدهای میکروسکوپی موجود در آرشیو بخش پاتولوژی و اسلاید های مربوط به کلاس عملی دانشجویان است. از شکل های شماتیک کتاب Cawson‌نیز استفاده شده است.این کتاب همراه با اطلس رنگی می باشد.

پروفایل در کلاب لبخند: 
انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh
زبان: 
فارسی
موضوع: 
دندان پزشکی
سطح مطالب: 
دندان پزشکی تخصصی
ISSN شابک: 
9786006308593
سال چاپ: 
1391
نوبت چاپ: 
0
ناشر: 
انتشارات رویان پژوه

بازگشت به فهرست