پرسش های دشوار پاسخ های عالی | کتاب

پرسش های دشوار پاسخ های عالی | کتاب

در این کتاب می توان پاسخ مناسب پرسش هایی را که معمولاً بیماران با دندان پزشکان در میان می گذارند پیدا کرد. به خصوص پرسش های چالش بر انگیزی که مانع شروع درمان و یا ادامه درمان می شوند. همچنین می تواند به دانشجویان آمادگی لازم را برای شروع کار و برخورد با چالش های احتمالی بدهد.

زبان: 
فارسی
موضوع: 
دندان پزشکی
سطح مطالب: 
دندان پزشکی تخصصی
عموم مردم
دندان‌پزشکی عمومی
ISSN شابک: 
978
سال چاپ: 
1391
نوبت چاپ: 
0
ناشر: 
شایان نمودار

بازگشت به فهرست