روش تحقیق در دندان پزشکی | کتاب

روش تحقیق در دندان پزشکی | کتاب

کتاب روش تحقیق در دندان پزشکی توسط دکتر فهیمه سادات طباطبایی، عضو هیئت علمی گروه مواد دندانی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تالیف شده است. این کتاب، در هفت فصل، روش تحقیق در دندان پزشکی را آموزش می‌دهد و این فصل ها اگرچه مکمل یکدیگرند به‌صورت مستقل هم قابل استفاده‌اند. فصل اول برآن ‌است كه همکاران را با ادبیات روش تحقیق در قالب توضیح مفاهیم کلیدی و رویکردهای رایج آشنا کند. فصل دوم و سوم این کتاب، مقید به آموزش رویکرد فوق به دندانپزشکان در قالب چرخۀ طراحی و نگارش طرح نامه یا پروپوزال تحقیق است. عزیزانی که فرصت یا حوصلۀ مطالعۀ کامل کتاب را ندارند، برای آگاهی اجمالی و سریع و آسان از روش تحقیق در علم دندانپزشکی و شیوۀ مطلوب آن مبتنی بر تهیۀ پروپوزال پژوهشی، می‌توانند فقط فصل دوم و سوم را مطالعه كنند. مسلما خروجی تحقیق، منجر به نتایج یا شواهدی خواهد شد که ممکن است در تطابق یا در تضاد با اصول قبلی موجود باشند؛ بر این اساس در فصل چهارم با تحقیق مبتنی بر شواهد در دندانپزشکی آشنا می شوید. با توجه به لزوم ارائه نتایج تحقیق در قالب پایان نامه، گزارش پایانی، یا مقاله، نحوۀ ارجاع دادن به منابع، و مقاله نویسی نیز در این کتاب لحاظ شده است. دانشجویان و محققین گرامی می توانند در آخرین مرحله از تحقیق، برای آشنایی با شیوۀ نگارش نتایج، به فصل 5 و 6 مراجعه کنند. در نهایت، فصلی با عنوان اخلاق در تحقیق در این کتاب گنجانده شده است که هر چند آخرین فصل این کتاب می باشد، اما در واقع مقدمۀ تحقیق است و لزوم پایبندی به اخلاق در تحقیقات انسانی و حیوانی و نیز در نگارش مقاله را یادآور شده و قوانین آن را بیان می کند.

پروفایل در کلاب لبخند: 
فهیمه سادات طباطبایی | Tabatabaei
زبان: 
فارسی

بازگشت به فهرست