فرهنگ جامع دندان پزشکی | کتاب

فرهنگ جامع دندان پزشکی | کتاب

در فرهنگ نامه حاضر واژه‌ها و اصطلاحات دندان‌پزشکی براساس الفبای لاتین تدوین شده و در مقابل هر یک معادل یا معادل‌های فارسی همراه با توضیحات مختصری درج شده است .در ضمایم کتاب تصاویر وسایل و تجهیزات دندان‌پزشکی، نیز جدول معیارهای بین‌المللی به چاپ رسیده است.

زبان: 
فارسی
انگلیسی
موضوع: 
مرتبط با دندان پزشکی
دندان پزشکی
پیرا دندان پزشکی
سطح مطالب: 
دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
ISSN شابک: 
3
سال چاپ: 
1393
نوبت چاپ: 
0
ناشر: 
ابجد

بازگشت به فهرست