جستجو:
 

فیلتر
موضوع:
سطح مطالب:
  


اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت | کتاب اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت | کتاب
مولف:

دکتر حسنعلی خامنه ایان 

ویراستار: 
دکتر مهتا فضل یاب
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ضروریات رادیو لوژی دندانپزشکی | کتاب ضروریات رادیو لوژی دندانپزشکی | کتاب
مولف: 

اریک وایتز 

مترجمین: 
دکتر زهرا دلیلی
دکتر طاهره محتوی پور
دکتر عالیه جوادزاده
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
رادیولوژی و آناتومی دهان | کتاب رادیولوژی و آناتومی دهان | کتاب
مولفین:

دکتر محمدرضا جلیلی
دکتر حسین حکمت 
دکتر محمد بیات
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تصویر برداری های مفصل تمپورومندیبولار | کتاب تصویر برداری های مفصل تمپورومندیبولار | کتاب
مولفین:

دکتر سولماز ولی زاده 
دکتر مهدیس محمدپور 
دکتر ساناز شریفی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009 | کتاب اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009 | کتاب
مولفین:

استوارت وایت 
فارو

 مترجم:
 دکتر احمدرضا طلائی پور

 ویراستار: 
دکتر ساندرا مهرعلی زاده
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
فرهنگ لغات واصطلاحات پروتز | کتاب فرهنگ لغات واصطلاحات پروتز | کتاب
مترجم:

دکتر میلاد معتمدی

 با همکاری:
 دکتر سعید صالحی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
فارماکولوژی نوین دندانپزشکی (جیبی) | کتاب فارماکولوژی نوین دندانپزشکی (جیبی) | کتاب
مولف: 

 دکتر علی اکبر فروتنی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
فرهنگ اصطلاحات ایمپلنت های دندانی | کتاب فرهنگ اصطلاحات ایمپلنت های دندانی | کتاب
مترجمین: 

دکترمحمد کتابی 
 دکتر مهدی ولی زاده
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
فرهنگ لغات و اصطلاحات پریودنتولوژی دندانپزشکی | کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات پریودنتولوژی دندانپزشکی | کتاب
مترجمین:

دکتر امید مقدس
دکتر محمد کتابی 

 ویراستار علمی: 
امید مقدس
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
خارج نمودن دندانهای روییده و نهفته- کتاب خارج نمودن دندانهای روییده و نهفته- کتاب
مولف:

 دکتر سید مهدی جعفری، استادیار دانشکده دندان پزشکی دانشکاه تهران
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی | کتاب اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی | کتاب
مترجمین:

دکتر بهنام شبابی
دکتر بهار موحد بشیری

 زیر نظر: 
دکتر مسعود یغمایی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
اطلاعات پزشکی برای بیماران دندانپزشکی و جراحان دهان و فک و صورت | کتاب اطلاعات پزشکی برای بیماران دندانپزشکی و جراحان دهان و فک و صورت | کتاب
مترجم:
دکتر محمدعلی دولت آبادی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درسنامه تشخیص و درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی | کتاب درسنامه تشخیص و درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی | کتاب
مولف: دکتر محمد علی دولت آبادی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
ایمپلنت دندانی کارل میش 2008 | کتاب ایمپلنت دندانی کارل میش 2008 | کتاب
مترجمین: 

دکتر رضا عمید 
 دکتر احمد حسن آهنگری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تکنیکهای بخیه در جراحی دهان همراه با CD | کتاب تکنیکهای بخیه در جراحی دهان همراه با CD | کتاب
مؤلفین: 

دکتر محمد محمدی 
دکتر محمد رضا طالبی اردکانی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی (مالامد 2007) | کتاب اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی (مالامد 2007) | کتاب
مترجمین: 

دکتر بهنام شبابی
دکتر بهار موحد بشیری
دکتر بهاره شبابی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2008 | کتاب جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2008 | کتاب
مترجمین: 

 دکتر محمد علی دولت آبادی 
دکتر اسحاق لاسمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
بازسازی دندانهای به شدت تخریب شده | کتاب بازسازی دندانهای به شدت تخریب شده | کتاب
مولف:

دکتر سارا کوشا، متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت، استادیار دانشکده دندانپزشکی اهواز
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
زیباسازی دندان ها | کتاب زیباسازی دندان ها | کتاب
مولف: 

دکتر محمود عاقل، عضو هیات علمی دانشگاه
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
سمان ها در دندانپزشکی نوین | کتاب سمان ها در دندانپزشکی نوین | کتاب
مولف: علی نصرت
زیر نظر: دکتر حبیب حاجی میرآقا

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی