جستجو:
 

فیلتر
موضوع:
سطح مطالب:
  


کاربرد کلینیکی گلاس آینومر(مجموعه مقالات)- کتاب کاربرد کلینیکی گلاس آینومر(مجموعه مقالات)- کتاب
مولف : 

دکتر ابراهیم دوستی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اتیولوژی / طبقه بندی / تشخیص، پوسیدگی دندان | کتاب اتیولوژی / طبقه بندی / تشخیص، پوسیدگی دندان | کتاب

مؤلفین:
 دکتر مریم معزی زاده، متخصص ترمیمی، استادیاردانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی
 دکتر صدیقه مویدی، استادیار دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول پری کلینیک و کلینیک در دندانپزشکی ترمیمی | کتاب اصول پری کلینیک و کلینیک در دندانپزشکی ترمیمی | کتاب
مولف:جوزف ایوان
مترجم: دکتر اسماعیل یاسینی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مبانی درمانهای رستوریتیو - کتاب مبانی درمانهای رستوریتیو - کتاب
مولفین:

دکتر محمد امامیه
دکتر شیلا امامیه
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 2 | کتاب علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 2 | کتاب
مولفین:

 تئودور م. ربرسون
 هارولد اُ. هیمن
 ادوارد ج. سویفت 

مترجم:
 دکتر کامران ارسطوپور

 ویراستار: 
دکتر مهرداد برکتین
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 1 | کتاب علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 1 | کتاب
مولفین:

 رابرسون
هیمن
 سوئیف

مترجم:
دکتر کامران ارسطوپور

 ویراستار:
 دکتر مهرداد برکتین
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس روش های کاربردی و کلینیکی سفید کردن دندان ها (بلیچینگ) | کتاب اطلس روش های کاربردی و کلینیکی سفید کردن دندان ها (بلیچینگ) | کتاب
مولف:  ون بی هی وود
مترجمین: دکتر سعید نعمتی انارکی دکتر مهتا فضل یاب

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
طرح درمان در دندانپزشکی پریودونتیکس | کتاب طرح درمان در دندانپزشکی پریودونتیکس | کتاب
مولفین:

والترهال
یوجین رابرتز
یوجین لابار

مترجمین:
محمدرضاخامی
علی نصرت
مرضیه علی خاصی

زیرنظر:
دکتر افشین خورسند، استادیار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پریودونتولوژی بالینی کارنزا 2006 جلد 2 | کتاب پریودونتولوژی بالینی کارنزا 2006 جلد 2 | کتاب
مولف: مایکل نیومن 
مترجمین: دکتر افشین خورسند، دکتر یدالله سلیمانی شایسته، دکتر ندا مسلمی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پریودونتولوژی بالینی کارنزا 2006 جلد 1 | کتاب پریودونتولوژی بالینی کارنزا 2006 جلد 1 | کتاب
مولف: مایکل نیومن
 مترجمین: دکتر افشین خورسند، دکتر یدالله سلیمانی شایسته، دکتر ندا مسلمی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طراحی لبخند | کتاب اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طراحی لبخند | کتاب
مترجمین:
دکتر صفورا قدسی
دکتر ساسان رسایی پور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اتصال ایمپلنت به دندان | کتاب اتصال ایمپلنت به دندان | کتاب
مؤلفین: 

 دکتر صفورا قدسی
 دکتر ساسان رسائی پور
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
طرح درمان در دندانپزشکی پروتز | کتاب طرح درمان در دندانپزشکی پروتز | کتاب
مولف:

 والتر هال 

مترجم: 
علی نصرت 

زیر نظر: 
دکتر حسن بهناز
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پروتزهای ثابت دندانی در پری کلینیک | کتاب پروتزهای ثابت دندانی در پری کلینیک | کتاب
مولف: 

دکتر حسن درریز
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۰۵ | کتاب پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۰۵ | کتاب
مولفین:

 آلن کار
 کلن مک گیونی
 دیوید برون

 مترجم: 
دکتر مهران نوربخش
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس جراحی های پیشرفته ایمپلنت | کتاب اطلس جراحی های پیشرفته ایمپلنت | کتاب
مولف:

دکتر مهرداد لطف آذر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کاربرد پیوندهای استخوانی داخل دهانی در ایمپلنتولوژی | کتاب کاربرد پیوندهای استخوانی داخل دهانی در ایمپلنتولوژی | کتاب
مولفین: 

دکتر امید مقدس
دکتر محمد کتابی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ایمپلنت دندانی معاصر ۲۰۰۸ کارل میش | کتاب ایمپلنت دندانی معاصر ۲۰۰۸ کارل میش | کتاب
مولف: کارل میش
مترجمین:  دکتر انوشه جنانی، دکتر علیرضا آشوری
ویراستاران علمی: دکتر هنگامه درخشان، دکتر انوشه جنانی، دکتر پویان صدراشکوری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دانستنیهای ضروری درباره بیماری های پریودنتال،لثه وایمپلنت های دندانی | کتاب دانستنیهای ضروری درباره بیماری های پریودنتال،لثه وایمپلنت های دندانی | کتاب
مولفین:

غلامعلی غلامی، دانشیار و مدیر برنامه تخصصی پریودانتیکس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
هادی غلامی، دندان پزشک
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس درمانهای پریودنتال پروتز در موارد پیشرفته | کتاب اطلس درمانهای پریودنتال پروتز در موارد پیشرفته | کتاب
مؤلف: 

ماروین روزونبرگ 

مترجم: 
دکتر سعید قاسمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی