جستجو:
 

فیلتر
موضوع:
سطح مطالب:
  


پرسش های دشوار پاسخ های عالی | کتاب پرسش های دشوار پاسخ های عالی | کتاب

در این کتاب می توان پاسخ مناسب پرسش هایی را که معمولاً بیماران با دندان پزشکان در میان می گذارند پیدا کرد. به خصوص پرسش های چالش بر انگیزی که مانع شروع درمان و یا ادامه درمان می شوند. همچنین می تواند به دانشجویان آمادگی لازم را برای شروع کار و برخورد با چالش های احتمالی بدهد.
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / عموم مردم / دندان‌پزشکی عمومی
پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب
این کتاب از کتابهایی است که به سادگی مراحل کلینیکی علم اندودونتیکس خصوصا مراحل درمان ریشه را بیان کرده که در کمتر کتابی مشابه آن دیده می شود.این کتاب به آموزش در دوران پری کلینیک کمک کرده و باعث کارایی بیشتر و مشکلات کمتر در کلینیک خواهد شد.

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
 فرهنگ جامع دندان پزشکی | کتاب فرهنگ جامع دندان پزشکی | کتاب
مؤلف: دکتر هوشنگ حاج حریری

زبان:  فارسی / انگلیسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / دندان‌پزشکی عمومی
روش تحقیق در دندان پزشکی | کتاب روش تحقیق در دندان پزشکی | کتاب
مؤلف: دکتر فهیمه سادات طباطبایی

زبان:  فارسی
Early-Age Orthodontic Treatment | کتاب Early-Age Orthodontic Treatment | کتاب

زبان:  انگلیسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / دندان‌پزشکی عمومی
دستیار دندان پزشک | کتاب دستیار دندان پزشک | کتاب
مولفین: دکتر محمد زلقی
دکتر ابراهیم زلقی
دکتر اسماعیل زلقی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
حرکت جزئی و ساده دندان ها در کودکان | کتاب حرکت جزئی و ساده دندان ها در کودکان | کتاب
مولف: جوزف سیم
مترجم: دکتر محمد جواد جواد زاده صابر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب
مولفین:
دکتر حسن بهناز 
دکتر ایرج شفق

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آناتومی دندان و اکلوژن | کتاب آناتومی دندان و اکلوژن | کتاب
مولف: مری بت - بالوک
مترجم: گلناز مراد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مواد دندان کریگ 2012 | کتاب مواد دندان کریگ 2012 | کتاب
مولف: دکتر اعظم ولیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آشنایی با مراحل ساخت پروتز پارسیل متحرک | کتاب آشنایی با مراحل ساخت پروتز پارسیل متحرک | کتاب
مولف: دکتر منیره نیلی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تصمیم‌گیری در دندان‌پزشکی ترمیمی | کتاب تصمیم‌گیری در دندان‌پزشکی ترمیمی | کتاب
مولف: Brunton Paul A
مترجم: دکتر فرخ آصف زاده

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
سمان‌های دندانپزشکی، کدام؟ کجا؟ چه وقت؟ | کتاب سمان‌های دندانپزشکی، کدام؟ کجا؟ چه وقت؟ | کتاب
مولفین: 
سپیده بانوا
هاله حشمت

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ایده های نوین در دندانپزشکی ترمیمی | کتاب ایده های نوین در دندانپزشکی ترمیمی | کتاب
مولف: دکتر کسری طبری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
مجموعه سوالات بورد تشخیص بیماری‌های دهان | کتاب مجموعه سوالات بورد تشخیص بیماری‌های دهان | کتاب
مولفین: 
دکترنگین روناسی
دکتر نسرین رفیعیان
زیر نظر:
دکتر حمیدرضا عبدالصمدی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
روش های نوین در درمان آندودونتیکس | کتاب روش های نوین در درمان آندودونتیکس | کتاب
مولف: John i.Ingle
 مترجم: دکتر مهرانگیز محمد بیگی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان پزشکی کودکان با رویکرد کلینیکی | کتاب دندان پزشکی کودکان با رویکرد کلینیکی | کتاب
مولفین: 
یوران کخ
اسون پاولسن
مترجمین:
دکتر یحیی برادران نخجوانی
دکتر قاسم میقانی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
شواهد علمی در درمان ایمپلنت | کتاب شواهد علمی در درمان ایمپلنت | کتاب
مولف: آرش خجسته

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای درمان ارتودنسی در مطب | کتاب راهنمای درمان ارتودنسی در مطب | کتاب
مولف: فیونا گریست 
مترجمین:
دکتر سید مصطفی ابطحی
دکتر سید محسن حسینی
دکتر آیدا اسماعیلی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب
مولف: ریکنه شید
مترجم: دکتر علی حامد فر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
آشنایی با رشته های دندانپزشکی | کتاب آشنایی با رشته های دندانپزشکی | کتاب
مولف: دکتر حمید رضا پاکشیر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
تدابیر دندانپزشکی و اورژانسها در بیماران سیستمیک | کتاب تدابیر دندانپزشکی و اورژانسها در بیماران سیستمیک | کتاب
مولفین: 
دکتر شمس الملوک نجفی
دکتر مهسا محمدزاده

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
تکامل و بافت شناسی دهان و دندان | کتاب تکامل و بافت شناسی دهان و دندان | کتاب
مولفین: 
دکتر زهرا حیدری
دکتزحمیدرضا محمود زاده ثاقب

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درسنامه پروتز پارسیل متحرک جلد 1 | کتاب درسنامه پروتز پارسیل متحرک جلد 1 | کتاب
مولفین: 
دکتر مسعود اجلالی
دکتر علیرضا رضوی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای بالینی کاربرد ایمپلنت های دندانی به همراه معرفی سیستم های شناخته شده | کتاب راهنمای بالینی کاربرد ایمپلنت های دندانی به همراه معرفی سیستم های شناخته شده | کتاب
مولف: دکتر رضا عمید

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای کلینیکی ارتودنسی لینگوال اینکاگنیتو | کتاب راهنمای کلینیکی ارتودنسی لینگوال اینکاگنیتو | کتاب
مولف: 
دیریک ویشمان
مترجم:
دکترداریوش کبیری نسب

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
فرهنگ لغات و اصطلاحات رشته اندودنتیکس | کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات رشته اندودنتیکس | کتاب
مولفین:
دکتر عباس خادمی
دکتر زاهد محمدی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مرجع کامل مبانی، وسایل و روشهای آماده سازی کانال دندان | کتاب مرجع کامل مبانی، وسایل و روشهای آماده سازی کانال دندان | کتاب
مولف: دکتر آرش شهروان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
آشنایی با مراحل لابراتواری و کلینیکی ساخت پروتز کامل | کتاب آشنایی با مراحل لابراتواری و کلینیکی ساخت پروتز کامل | کتاب
مولف: منیره نیلی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مبانی درمانهای پروتزی ایمپلنت | کتاب مبانی درمانهای پروتزی ایمپلنت | کتاب
مولف: غلامرضا طباخیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مبانی ارتودنسی متحرک و ارتوپدی فک و صورت | کتاب مبانی ارتودنسی متحرک و ارتوپدی فک و صورت | کتاب
مولفین:
<br />
دکتر طاهره جلالی
<br />
دکتر آرزو جهان بین
<br />
دکتر فرزانه احراری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
خلاصه مبانی پروتز های ثابت شیلینبرگ 2012 | کتاب خلاصه مبانی پروتز های ثابت شیلینبرگ 2012 | کتاب
مترجم:
دکتر پویا اصلانی
زیر نظر: 
دکتر مرضیه علی خاصی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب
مولفین: 
 دکتر زهره خلیلک، عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر مهشید شیخ الاسلامی، عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ارژنگ فلاحدوست، عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مروری بر دندانپزشکی اجتماعی | کتاب مروری بر دندانپزشکی اجتماعی | کتاب
مولفین: 
جرج ام گلاک
وارن ام مورگانشاین
 مترجمین:
دکتر افسانه پاکدامن
دکتر مهدی قندهاری
دکتر سید جلال پورهاشمی
دکتر احمد جعفری قوام آبادی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
دندان پزشک دوست شما | کتاب دندان پزشک دوست شما | کتاب
مولف: السیا
مترجم: عاطفه خیاطی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
وروجک دندان | کتاب وروجک دندان | کتاب
مولفین:
دکتر آتیه کرمی پور
دکتر عاطفه کرمی پور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
پست و کور | کتاب پست و کور | کتاب
مولف: دکتر نینا رهشناس

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
قصه دندان پارسا | کتاب قصه دندان پارسا | کتاب
مولف: دکتر مهناز فتحی، متخصص دندان پزشکی کودکان
تصویرگر: سمیرا مطهری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
ضایعات غدد بزاقی، یافته های بالینی و تصویربرداری- کتاب ضایعات غدد بزاقی، یافته های بالینی و تصویربرداری- کتاب
مؤلفین: دکتر زهرا دلیلی، دکتر طاهره محتوی پور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کاربرد لیزرهای کم توان در دندانپزشکی | کتاب کاربرد لیزرهای کم توان در دندانپزشکی | کتاب
مولف: دکتر فخریه اقبالی
ویراستار: دکتر رضا فکرآزاد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی | کتاب کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی | کتاب
مولف: دکتر رضا عمید
 ویراستار: مهندس مهدی موحدی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
سندرم های ناحیه سر و صورت | کتاب سندرم های ناحیه سر و صورت | کتاب
مولفین: دکتر پریسا صالحی، دکتر مرتضی عشاق، دکترشهلا مومنی دانایی، دکتر مژده مشهدی اسماعیلی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
راهنمای عملی در تکنولوژی و تجهیزات دندانپزشکی | کتاب راهنمای عملی در تکنولوژی و تجهیزات دندانپزشکی | کتاب
مؤلف: نیکلاس م. جدینا کیویز
مترجمین: دکتر مریم قوام، دکنرفریده گرامی پناه، دکترعلی میر فضاۀلیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
راهنمای کنترل عفونت در مراکز درمانی دندانپزشکی | کتاب راهنمای کنترل عفونت در مراکز درمانی دندانپزشکی | کتاب
مؤلف: دکتر شادی سهیلی
ویراستار: دکتر مسعود امین زاده

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
آناتومی و مورفولوژی دندان (تئوری،عمومی) | کتاب آناتومی و مورفولوژی دندان (تئوری،عمومی) | کتاب
مولفین: دکتر حسن بهناز، دکتر ایرج شفق

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
درسنامه جامع علوم پزشکی و دندانپزشکی حیان | کتاب درسنامه جامع علوم پزشکی و دندانپزشکی حیان | کتاب
مؤلف: دکتر مهدی خزعلی
 زیر نظر: اساتید ممتاز دانشگاه های علوم پزشکی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
وسایل دندانپزشکی با ویرایشی جدید | کتاب وسایل دندانپزشکی با ویرایشی جدید | کتاب
مترجم: دکتر محسن مراتی
 زیر نظر: دکتر فرخ اصف زاده

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
راهنمای والدین در مراقبت از بیماران شکاف لب و کام | کتاب راهنمای والدین در مراقبت از بیماران شکاف لب و کام | کتاب
مترجم: 

دکتر شراره کرام الدین
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
آنچه باید از سلامت دهان و دندان بدانید | کتاب آنچه باید از سلامت دهان و دندان بدانید | کتاب
مؤلف: 

دکتر علی اکبر فروتنی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت 88 | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت 88 | کتاب
گردآوری و استخراج پاسخها: 

گروهی از دستیاران 
نفرات برتر آزمون ورودی تخصصی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۶ | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۶ | کتاب
گردآوری و استخراج پاسخها:

 با همکاری گروهی از متخصصین هر پایه
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۳ | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۳ | کتاب
گردآوری واستخراج پاسخها: 

گروهی از دستیاران
 نفرات برتر آزمون ورودی تخصصی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۴ | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۴ | کتاب
گردآوری و استخراج پاسخها:

گروهی از دستیاران 
نفرات برتر آزمون های تخصصی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت ۱۳۸۷، دوره بیست و دوم | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت ۱۳۸۷، دوره بیست و دوم | کتاب
گردآوری و استخراج پاسخها:

گروهی از دستیاران 
نفرات برتر آزمون ورودی تخصصی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت ۸۹ | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت ۸۹ | کتاب
مؤلف: 

دکتر جمشیدپورصمیمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی(مرداد ۱۳۹۰)دوره ۲۵ | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی(مرداد ۱۳۹۰)دوره ۲۵ | کتاب
مؤلفین:

 دکتر نازنین آرین
دکتر محمدرضا غفاری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ضروریات رادیو گرافی دندانپزشکی | کتاب ضروریات رادیو گرافی دندانپزشکی | کتاب
مترجمین:

 دکتر زهرا دلیلی
 دکتر طاهره محتوی پور
 دکتر عالیه جوادزاده
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
رادیوگرافی پانورامیک دندانی | کتاب رادیوگرافی پانورامیک دندانی | کتاب
مولف:

 دکتر محمد امین توکلی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پرتونگاری دندانپزشکی | کتاب پرتونگاری دندانپزشکی | کتاب
مولف:

دیل ا. مایلز

مترجم: 
دکتز احسان حکمتیان، عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت | کتاب اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت | کتاب
مولف:

دکتر حسنعلی خامنه ایان 

ویراستار: 
دکتر مهتا فضل یاب
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ضروریات رادیو لوژی دندانپزشکی | کتاب ضروریات رادیو لوژی دندانپزشکی | کتاب
مولف: 

اریک وایتز 

مترجمین: 
دکتر زهرا دلیلی
دکتر طاهره محتوی پور
دکتر عالیه جوادزاده
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
رادیولوژی و آناتومی دهان | کتاب رادیولوژی و آناتومی دهان | کتاب
مولفین:

دکتر محمدرضا جلیلی
دکتر حسین حکمت 
دکتر محمد بیات
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تصویر برداری های مفصل تمپورومندیبولار | کتاب تصویر برداری های مفصل تمپورومندیبولار | کتاب
مولفین:

دکتر سولماز ولی زاده 
دکتر مهدیس محمدپور 
دکتر ساناز شریفی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009 | کتاب اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009 | کتاب
مولفین:

استوارت وایت 
فارو

 مترجم:
 دکتر احمدرضا طلائی پور

 ویراستار: 
دکتر ساندرا مهرعلی زاده
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
فرهنگ لغات واصطلاحات پروتز | کتاب فرهنگ لغات واصطلاحات پروتز | کتاب
مترجم:

دکتر میلاد معتمدی

 با همکاری:
 دکتر سعید صالحی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
فارماکولوژی نوین دندانپزشکی (جیبی) | کتاب فارماکولوژی نوین دندانپزشکی (جیبی) | کتاب
مولف: 

 دکتر علی اکبر فروتنی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
فرهنگ اصطلاحات ایمپلنت های دندانی | کتاب فرهنگ اصطلاحات ایمپلنت های دندانی | کتاب
مترجمین: 

دکترمحمد کتابی 
 دکتر مهدی ولی زاده
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
فرهنگ لغات و اصطلاحات پریودنتولوژی دندانپزشکی | کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات پریودنتولوژی دندانپزشکی | کتاب
مترجمین:

دکتر امید مقدس
دکتر محمد کتابی 

 ویراستار علمی: 
امید مقدس
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
خارج نمودن دندانهای روییده و نهفته- کتاب خارج نمودن دندانهای روییده و نهفته- کتاب
مولف:

 دکتر سید مهدی جعفری، استادیار دانشکده دندان پزشکی دانشکاه تهران
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی | کتاب اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی | کتاب
مترجمین:

دکتر بهنام شبابی
دکتر بهار موحد بشیری

 زیر نظر: 
دکتر مسعود یغمایی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
اطلاعات پزشکی برای بیماران دندانپزشکی و جراحان دهان و فک و صورت | کتاب اطلاعات پزشکی برای بیماران دندانپزشکی و جراحان دهان و فک و صورت | کتاب
مترجم:
دکتر محمدعلی دولت آبادی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درسنامه تشخیص و درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی | کتاب درسنامه تشخیص و درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی | کتاب
مولف: دکتر محمد علی دولت آبادی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
ایمپلنت دندانی کارل میش 2008 | کتاب ایمپلنت دندانی کارل میش 2008 | کتاب
مترجمین: 

دکتر رضا عمید 
 دکتر احمد حسن آهنگری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تکنیکهای بخیه در جراحی دهان همراه با CD | کتاب تکنیکهای بخیه در جراحی دهان همراه با CD | کتاب
مؤلفین: 

دکتر محمد محمدی 
دکتر محمد رضا طالبی اردکانی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی (مالامد 2007) | کتاب اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی (مالامد 2007) | کتاب
مترجمین: 

دکتر بهنام شبابی
دکتر بهار موحد بشیری
دکتر بهاره شبابی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2008 | کتاب جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2008 | کتاب
مترجمین: 

 دکتر محمد علی دولت آبادی 
دکتر اسحاق لاسمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
بازسازی دندانهای به شدت تخریب شده | کتاب بازسازی دندانهای به شدت تخریب شده | کتاب
مولف:

دکتر سارا کوشا، متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت، استادیار دانشکده دندانپزشکی اهواز
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
زیباسازی دندان ها | کتاب زیباسازی دندان ها | کتاب
مولف: 

دکتر محمود عاقل، عضو هیات علمی دانشگاه
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
سمان ها در دندانپزشکی نوین | کتاب سمان ها در دندانپزشکی نوین | کتاب
مولف: علی نصرت
زیر نظر: دکتر حبیب حاجی میرآقا

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کاربرد کلینیکی گلاس آینومر(مجموعه مقالات)- کتاب کاربرد کلینیکی گلاس آینومر(مجموعه مقالات)- کتاب
مولف : 

دکتر ابراهیم دوستی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اتیولوژی / طبقه بندی / تشخیص، پوسیدگی دندان | کتاب اتیولوژی / طبقه بندی / تشخیص، پوسیدگی دندان | کتاب

مؤلفین:
 دکتر مریم معزی زاده، متخصص ترمیمی، استادیاردانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی
 دکتر صدیقه مویدی، استادیار دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول پری کلینیک و کلینیک در دندانپزشکی ترمیمی | کتاب اصول پری کلینیک و کلینیک در دندانپزشکی ترمیمی | کتاب
مولف:جوزف ایوان
مترجم: دکتر اسماعیل یاسینی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مبانی درمانهای رستوریتیو - کتاب مبانی درمانهای رستوریتیو - کتاب
مولفین:

دکتر محمد امامیه
دکتر شیلا امامیه
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 2 | کتاب علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 2 | کتاب
مولفین:

 تئودور م. ربرسون
 هارولد اُ. هیمن
 ادوارد ج. سویفت 

مترجم:
 دکتر کامران ارسطوپور

 ویراستار: 
دکتر مهرداد برکتین
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 1 | کتاب علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 1 | کتاب
مولفین:

 رابرسون
هیمن
 سوئیف

مترجم:
دکتر کامران ارسطوپور

 ویراستار:
 دکتر مهرداد برکتین
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس روش های کاربردی و کلینیکی سفید کردن دندان ها (بلیچینگ) | کتاب اطلس روش های کاربردی و کلینیکی سفید کردن دندان ها (بلیچینگ) | کتاب
مولف:  ون بی هی وود
مترجمین: دکتر سعید نعمتی انارکی دکتر مهتا فضل یاب

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
طرح درمان در دندانپزشکی پریودونتیکس | کتاب طرح درمان در دندانپزشکی پریودونتیکس | کتاب
مولفین:

والترهال
یوجین رابرتز
یوجین لابار

مترجمین:
محمدرضاخامی
علی نصرت
مرضیه علی خاصی

زیرنظر:
دکتر افشین خورسند، استادیار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پریودونتولوژی بالینی کارنزا 2006 جلد 2 | کتاب پریودونتولوژی بالینی کارنزا 2006 جلد 2 | کتاب
مولف: مایکل نیومن 
مترجمین: دکتر افشین خورسند، دکتر یدالله سلیمانی شایسته، دکتر ندا مسلمی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پریودونتولوژی بالینی کارنزا 2006 جلد 1 | کتاب پریودونتولوژی بالینی کارنزا 2006 جلد 1 | کتاب
مولف: مایکل نیومن
 مترجمین: دکتر افشین خورسند، دکتر یدالله سلیمانی شایسته، دکتر ندا مسلمی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طراحی لبخند | کتاب اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طراحی لبخند | کتاب
مترجمین:
دکتر صفورا قدسی
دکتر ساسان رسایی پور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اتصال ایمپلنت به دندان | کتاب اتصال ایمپلنت به دندان | کتاب
مؤلفین: 

 دکتر صفورا قدسی
 دکتر ساسان رسائی پور
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
طرح درمان در دندانپزشکی پروتز | کتاب طرح درمان در دندانپزشکی پروتز | کتاب
مولف:

 والتر هال 

مترجم: 
علی نصرت 

زیر نظر: 
دکتر حسن بهناز
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پروتزهای ثابت دندانی در پری کلینیک | کتاب پروتزهای ثابت دندانی در پری کلینیک | کتاب
مولف: 

دکتر حسن درریز
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۰۵ | کتاب پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۰۵ | کتاب
مولفین:

 آلن کار
 کلن مک گیونی
 دیوید برون

 مترجم: 
دکتر مهران نوربخش
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس جراحی های پیشرفته ایمپلنت | کتاب اطلس جراحی های پیشرفته ایمپلنت | کتاب
مولف:

دکتر مهرداد لطف آذر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کاربرد پیوندهای استخوانی داخل دهانی در ایمپلنتولوژی | کتاب کاربرد پیوندهای استخوانی داخل دهانی در ایمپلنتولوژی | کتاب
مولفین: 

دکتر امید مقدس
دکتر محمد کتابی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ایمپلنت دندانی معاصر ۲۰۰۸ کارل میش | کتاب ایمپلنت دندانی معاصر ۲۰۰۸ کارل میش | کتاب
مولف: کارل میش
مترجمین:  دکتر انوشه جنانی، دکتر علیرضا آشوری
ویراستاران علمی: دکتر هنگامه درخشان، دکتر انوشه جنانی، دکتر پویان صدراشکوری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دانستنیهای ضروری درباره بیماری های پریودنتال،لثه وایمپلنت های دندانی | کتاب دانستنیهای ضروری درباره بیماری های پریودنتال،لثه وایمپلنت های دندانی | کتاب
مولفین:

غلامعلی غلامی، دانشیار و مدیر برنامه تخصصی پریودانتیکس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
هادی غلامی، دندان پزشک
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس درمانهای پریودنتال پروتز در موارد پیشرفته | کتاب اطلس درمانهای پریودنتال پروتز در موارد پیشرفته | کتاب
مؤلف: 

ماروین روزونبرگ 

مترجم: 
دکتر سعید قاسمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس راهنمای گام به گام جراحی ایمپلنت در دندانپزشکی | کتاب اطلس راهنمای گام به گام جراحی ایمپلنت در دندانپزشکی | کتاب
مؤلفین:
 دانیل بوسر، یانگ چو جون، الوین ب. ک. یئو
 مترجم: مارال خزعلی
 زیر نظر: ندا مسلمی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ایمپلنت در دندانپزشکی عمومی | کتاب ایمپلنت در دندانپزشکی عمومی | کتاب

مؤلف: 
لیوید ج.ج. سیرسن

مترجمین:
 دکتر غلامعلی غلامی
دکتر محمد محمدی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
زیبایی در ایمپلنت های دندانی | کتاب زیبایی در ایمپلنت های دندانی | کتاب

مؤلف: 
دکتر مرضیه علی خاصی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پروتز ایمپلنت های دندانی میش ۲۰۰۵ | کتاب پروتز ایمپلنت های دندانی میش ۲۰۰۵ | کتاب

مترجم: 
دکتر مرضیه علی خاصی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درمان بیماران بدون دندان، پروتزکامل (1) | کتاب درمان بیماران بدون دندان، پروتزکامل (1) | کتاب


مؤلف: 
دکتر مسعود اجلالی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای بالینی کاربرد ایمپلنت های دندانی به همراه معرفی سیستمهای معرفی شده | کتاب راهنمای بالینی کاربرد ایمپلنت های دندانی به همراه معرفی سیستمهای معرفی شده | کتاب
مؤلف: 

دکتر رضا عمید
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پروتز پارسیل متحرک مک کراکن 2011 | کتاب پروتز پارسیل متحرک مک کراکن 2011 | کتاب
مترجمین: دکتر مهران نوربخش، دکتر ساحل مقتدر نژاد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل 2009 جلد 2 | کتاب پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل 2009 جلد 2 | کتاب
مترجمین:

دکتر پوریا مطهری، استادیار دانشکده دندان پزشکی تهران
دکتر مریم خلیلی، استادیار دانشکده دندان پزشکی تهران
دکتر فرشته بلاَیی نایینی،دانشیار دانشکده دندان پزشکی تهران
دکتر نصرت الله عشقیار، دانشیار دانشکده دندان پزشکی تهران
دکتر محمد اسلامی، استاد دانشکده دندان پزشکی تهران
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل 2009 جلد 1 | کتاب پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل 2009 جلد 1 | کتاب
مترجمین:

دکتر پوریا مطهری، استادیار دانشکده دندان پزشکی تهران
دکتر مریم خلیلی، استادیار دانشکده دندان پزشکی تهران
دکتر فرشته بلاَیی نایینی،دانشیار دانشکده دندان پزشکی تهران
دکتر نصرت الله عشقیار، دانشیار دانشکده دندان پزشکی تهران
دکتر محمد اسلامی، استاد دانشکده دندان پزشکی تهران
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
بافت شناسی دهان و دندان | کتاب بافت شناسی دهان و دندان | کتاب

مؤلف: 
دکتر فاطمه شاهسواری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک | کتاب ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک | کتاب

مترجم: 
دکتر پریچهرغلیانی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تشخیص بیماری های دهان | کتاب تشخیص بیماری های دهان | کتاب

مؤلف: 
وارن بیرنبام

مترجم: 
دکتر سورینا صهبا
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تشخیص و درمان صدمات دندانی | کتاب تشخیص و درمان صدمات دندانی | کتاب

مولفین:
 دکتر فائزه قادری
دکتر سمیه حکمت فر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پیشگیری از بیماری دهانی | کتاب پیشگیری از بیماری دهانی | کتاب
مترجمین:

دکتر اصفهانی زاده 
دکتر امینی
دکتربرادران نخجوانی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تشخیص برکت 2008 | کتاب تشخیص برکت 2008 | کتاب

 مولفین:
دکتر سید جواد کیا
ماندانا خطیبی
سارا پور شهیدی
هومن ابراهیمی
شیوا شیرازیان
سمیه عظیمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مسیرهای پالپ ۲۰۰۶ جلد ۲ | کتاب مسیرهای پالپ ۲۰۰۶ جلد ۲ | کتاب
مؤلف:
استسون کوهن
 کنث ام. هارگریوس

مترجمین:
جمعی از دستیاران تخصصی رشته اندودونتیکس

زیر نظر:
دکتر منصوره عباسی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
الگوریتم درمانهای اندودنتیکس | کتاب الگوریتم درمانهای اندودنتیکس | کتاب
مؤلفین:
دکتر مریم جاویدی
دکتر مینا زارعی
 دکتر مهدی وطن پور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مبانی علم اندونتیک برای دندانپزشکان | کتاب مبانی علم اندونتیک برای دندانپزشکان | کتاب
مترجمین:
دکتر مریم جاویدی
دکتر مینا زارعی
دکتر مهدی وطن پور

مؤلف:
تروپ مارتین

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
داروها، تروما و اورژانس ها در اندودنتیکس | کتاب داروها، تروما و اورژانس ها در اندودنتیکس | کتاب
مؤلف:
دکتر مهدی منصف

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
طرح درمان در دندانپزشکی اندودنتیکس | کتاب طرح درمان در دندانپزشکی اندودنتیکس | کتاب
مترجم:
دکتر مرضیه علی خاصی

مؤلف:
والتر هال

زیر نظر:
دکتر محمد حسین نکوفر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
سلول های بنیادی پالپ دندان | کتاب سلول های بنیادی پالپ دندان | کتاب
مؤلف:
دکتر مریم جلیلی صدر آباد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول و درمانهای اندودنتیکس ۲۰۰۸ همراه با DVD | کتاب اصول و درمانهای اندودنتیکس ۲۰۰۸ همراه با DVD | کتاب
مترجمین:
دکتر عباسعلی خادمی
دکتر سید بهروز موسوی

مؤلفین:
والتون
ترابی نژاد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پوسیدگی دندانی زود هنگام دوران کودکی | کتاب پوسیدگی دندانی زود هنگام دوران کودکی | کتاب
مؤلف:
دکتر حمیدرضا پور اسلامی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کنترل رفتاری در کودکان | کتاب کنترل رفتاری در کودکان | کتاب
مترجم:
دکتر کتایون اصفهانی زاده

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای فوری درمان، صدمات وارده به دندانهای شیری ودائمی  | کتاب راهنمای فوری درمان، صدمات وارده به دندانهای شیری ودائمی | کتاب
مؤلفین:
دکتر مصطفی محاوری
دکتر مجید برگریزان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندانپزشکی کودکان، نوزادی تا نوجوانی ویرایش چهارم جلد 2 | کتاب دندانپزشکی کودکان، نوزادی تا نوجوانی ویرایش چهارم جلد 2 | کتاب
مترجمین:
دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری
دکتر نیکو تدین
دکتر فهمیمه کوشکی

مؤلفین:
پینکهام
کاساماسیمو
 فیلدس
 مکتیگ
 نواک

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندانپزشکی کودکان، نوزادی تا نوجوانی ویرایش چهارم جلد 1 | کتاب دندانپزشکی کودکان، نوزادی تا نوجوانی ویرایش چهارم جلد 1 | کتاب
مترجمین: 

 دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری
 دکتر نیکو تدین 
دکتر فهیمه کوشکی

مولف:
ج . ر. پینکهام
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول و کاربرد بیومکانیک در ارتودنسی | کتاب اصول و کاربرد بیومکانیک در ارتودنسی | کتاب
مترجمین:
دکتر زیبا مشایخی
دکتر فاطمه تیموری
زیرنظر:
دکتر بهنام خسروانی‌فرد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول و کاربرد Distraction OSteogenesis در ناحیه کرانیوفاسیال همراه با CD | کتاب اصول و کاربرد Distraction OSteogenesis در ناحیه کرانیوفاسیال همراه با CD | کتاب
مولفین:
دکتر طاهره حسین زاده نیک، استاد بخش ارتودنسی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجید شالچی، استادیار بخش ارتودنسی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه گیلان 
دکتر طهورا اعتضادی، دستیار تخصصی ارتودنسی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی و دندانپزشکی کودکان 2010 همراه با CD | کتاب ارتودنسی و دندانپزشکی کودکان 2010 همراه با CD | کتاب
مترجمین:

 دکتر عسل فطرتی، دستیار تخصصی ارتودنسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 دکتر گیلدا بهنام، متخصص ارتودنسی

 زیر نظر: 
دکتر بهنام خسروانی فرد، دستیار بخش ارتودنسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درمان اَرتودنسی کودکان دارای ناهنجاری کلاس دو دسته یک با دندان های منظم | کتاب درمان اَرتودنسی کودکان دارای ناهنجاری کلاس دو دسته یک با دندان های منظم | کتاب
مترجمین: 

دکتر زهره هدایتی
دکتر فروغ امیرآبادی

زیر نظر:
دکتر فرهاد فرزانه
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
نکات کاربردی در درمانهای ارتودنسی متحرک جلد ۲، همراه با سي دي | کتاب نکات کاربردی در درمانهای ارتودنسی متحرک جلد ۲، همراه با سي دي | کتاب
مولفین:
دکتر خدیجه مینا
دکتر حمیدرضا پاکشیر
ویراستار:
دکتر وامق عسگری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
نکات کاربردی در درمانهای ارتودنسی متحرک جلد ۱، همراه با سي دي | کتاب نکات کاربردی در درمانهای ارتودنسی متحرک جلد ۱، همراه با سي دي | کتاب
مولف:
دکتر خدیجه مینا، متخصص ارتودنسی
زیر نظر:
دکتر محمدرضا پاکشیر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مبانی سفالومتری از تریسینگ تا تفسیر | کتاب مبانی سفالومتری از تریسینگ تا تفسیر | کتاب
مولفین: 
دکتر مسعود سیفی
دکتر عاطفه سفار شاهرودی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
گام به گام با میکروایمپلنت | کتاب گام به گام با میکروایمپلنت | کتاب
مترجمین و گرداورندگان:
  احمد سوداگر، استادیار بخش ارتودنسی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فرامرز مجتهد زاده، استادیار بخش ارتودنسی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید امیر حسین میر هاشمی، دستیار تخصصی ارتودنسی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
طراحی و ساخت دستگاههای ارتودنسی متحرک | کتاب طراحی و ساخت دستگاههای ارتودنسی متحرک | کتاب
 مترجمین و مولفین:
 دکتر فریبرز امینی، دکتر ماندانا فروغمند، دکتر سید هادی سجادی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
رادیولوژی سفالومتری جاکوبسون ۲۰۰۶ همراه با سی دی جلد نارنجی | کتاب رادیولوژی سفالومتری جاکوبسون ۲۰۰۶ همراه با سی دی جلد نارنجی | کتاب
مترجم: دکتر عبدالرضا جمیلیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
رادیولوژی سفالومتری جاکوبسون ۲۰۰۶ همراه با سی دی | کتاب رادیولوژی سفالومتری جاکوبسون ۲۰۰۶ همراه با سی دی | کتاب
مترجم: دکتر آرزو جهان بینی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دستگاه های ارتودنسی متحرک همراه با سي دي | کتاب دستگاه های ارتودنسی متحرک همراه با سي دي | کتاب
مترجمبن:
دکتر سید محمد حسینی خواه، پریناز سعیدی
مولف: ک جی ایزاکسون

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دستگاههای ارتودنسی متحرک | کتاب دستگاههای ارتودنسی متحرک | کتاب
مترجم: دکتر مهرداد خداداد
مولفین:
گوردن دیکسون
البرت ای وللی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درمانهای فانکشنال در ارتودنسی | کتاب درمانهای فانکشنال در ارتودنسی | کتاب
مترجم و مولف: 

 دکتر سید محمد علی بلادی، متخصص ارتودنسی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ثبات و علل برگشت نتایج درمان های ارتودنسی | کتاب ثبات و علل برگشت نتایج درمان های ارتودنسی | کتاب
مولف:

 سید علی باقری یزدی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
بیومکانیک و راهکارهای استتیک در ارتودنسی بالینی | کتاب بیومکانیک و راهکارهای استتیک در ارتودنسی بالینی | کتاب
مترجم: دکتر علی طیبی
مولف: راویندرا ناندا

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی بیشارا جلد 1 و فصل 23 | کتاب ارتودنسی بیشارا جلد 1 و فصل 23 | کتاب

مترجم:
دکتر علی طیبی

 مولف:
سمیر بیشارا
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی پیشگیری دردندانپزشکی کودکان | کتاب ارتودنسی پیشگیری دردندانپزشکی کودکان | کتاب
مترجمین: 

دکتر حمیدرضا پاک شیر
 دکتر فاۀزه قادری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
طرح درمان در دندان پزشکی جراحی ارتودنسی | کتاب طرح درمان در دندان پزشکی جراحی ارتودنسی | کتاب

مترجمین: 

محمدرضا حامی

علی نصرت

 مرضیه علی خاصی


مولفین: 

والترهال

 یوجین رابرتز

 یوجین لابار

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آموزش عملی ارتودنسی ثابت از ابتدا تا انتها | کتاب آموزش عملی ارتودنسی ثابت از ابتدا تا انتها | کتاب
مولف: دکتر ساسان ترابیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آشنایی با ارتودنسی | کتاب آشنایی با ارتودنسی | کتاب
مولفین:
دکتر مرتضی عشاق، شهلا مومنی دانایی، دکتر سیده مریم امید خدا

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول و مبانی ارتودنسی ثابت به روش NBT | کتاب اصول و مبانی ارتودنسی ثابت به روش NBT | کتاب
مترجم: 

دکتر حمید قنبری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی در یک نگاه | کتاب ارتودنسی در یک نگاه | کتاب

مترجمین:

 دکتر مریم پوستی، متخصص ارتودنسی

 دکترنوید کرایه چیان، متخصص ارتودنسی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درمان ارتودنسی ناهنجاری های درمانی به روشMBT | کتاب  درمان ارتودنسی ناهنجاری های درمانی به روشMBT | کتاب

مترجم:

 دکترحسن نبی بید هندی


مولفین:

 Jahn C Bennett

 Richard P Mclaughlin

 

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
نکات کاربردیMINISCREW در ارتودنسی | کتاب نکات کاربردیMINISCREW در ارتودنسی | کتاب

مترجم:
دکتر مریم کار اندیش
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی پروفیت معاصر2007(ویرایش چهارم)جلد3 | کتاب ارتودنسی پروفیت معاصر2007(ویرایش چهارم)جلد3 | کتاب
مترجمین:
امین امینیان، آیدین حسن زاده آژیری، دکتر میثم میرزایی،دکتر مهدی روانگر
مولفین:
ویلیام پروفیت، هنری فیلدز، دیوید سارور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی پروفیت معاصر2007(ویرایش چهارم) جلد2 | کتاب ارتودنسی پروفیت معاصر2007(ویرایش چهارم) جلد2 | کتاب

مترجم: 

دکتر هومن زرنگار


مولفین:

ولیام پروفیت

 هنری فیلدز

 دیویدسارور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مواد دندانی ون نورت | کتاب مواد دندانی ون نورت | کتاب

مولفین:
دکتر حسین باقری
دکتر مرجان بهروزی بخش
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول نوین در پروتزهای دندانی ثابت | کتاب اصول نوین در پروتزهای دندانی ثابت | کتاب
مؤلف: 

استفن روزنتایل

مترجمین: 
دکتر آزیتا مظاهری تهرانی 
 دکتر کاوه سیدان 
دکتر مهران نوربخش 
دکتر آرش زربخش
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
بیماری های دهان | کتاب بیماری های دهان | کتاب

مؤلفین:
 دكتر مهناز صاحب جمعي، دكتر آرش منصوريان، دكتر جليل مومن بيت اللهي، دكتر زهرا تهيدست اكراد، دكتر سعيد بيات موحد، دكتر شهين جعفری، دكتر احمد قائم مقامي، دكتر عباس جوادزاده، دكتر محمدرضا زارعي، دكتر مينا سيدين آزاد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مواد دندانی ترمیمی کریگ 2012 | کتاب مواد دندانی ترمیمی کریگ 2012 | کتاب
مترجم:

دکتر فهیمه سادات طباطبایی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
سیری در سه قرن دندان پزشکی ایران | کتاب سیری در سه قرن دندان پزشکی ایران | کتاب
پژوهش و گردآوری:
دکتر محمدابراهیم ذاکر

ویراستار:
دکتر رفیعه کافیه


زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
پزشکان در قلمرو فرهنگ و هنر | کتاب پزشکان در قلمرو فرهنگ و هنر | کتاب
پژوهش، گردآوری و نگارش:
دکتر محمدحسین عزیزی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
دندانپزشک دوست شما | کتاب دندانپزشک دوست شما | کتاب
نویسنده: آلسیا
ترجمه: عاطفه خیاطی
در دندان پزشکی | کتاب در دندان پزشکی | کتاب
نویسنده: آن سی واردی
ترجمه: حسین فتاحی
رفتن به دندانپزشکی | کتاب رفتن به دندانپزشکی | کتاب
نویسنده و تصویرگر: دکتر فرنوش گل محمدی
ویراستار علمی: دکتر فائزه اسلامی پور
اطلس مراحل لابراتواری ایمپلنت های دندانی | کتاب اطلس مراحل لابراتواری ایمپلنت های دندانی | کتاب
گردآورنده:

 آقای غلامرضا اخلاقی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
پیشگیری و درمان های نگهدارنده در دندان پزشکی | کتاب پیشگیری و درمان های نگهدارنده در دندان پزشکی | کتاب

مترجم:
دکترغلامعلی غلامی 

باهمکاری:
دکترحسین اوری 
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای سلامت دهان و دندان | کتاب راهنمای سلامت دهان و دندان | کتاب
مولف:

 دکترمنوچهرصیونیت
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
ارتودنسی نوین Contemporary Orthodontics - پروفیت | کتاب ارتودنسی نوین Contemporary Orthodontics - پروفیت | کتاب
ترجمه و تدوین: دکتر محمد باصفا، دکتر سروش باصفا

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / دندان‌پزشکی عمومی
دندان پزشک و قانون | کتاب دندان پزشک و قانون | کتاب

مولف:
دکترپیمان شهیدی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
تشخیص ضایعات دهان | کتاب تشخیص ضایعات دهان | کتاب
مؤلف: 

دکترفهیمه موسوی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دنیای ایمپلنت | کتاب دنیای ایمپلنت | کتاب
مؤلفین: 

دکترایرج هادیان
 امیرفرخ هادیان 
داریوش هادیان
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
جراحی های کوچک در دندان پزشکی | کتاب جراحی های کوچک در دندان پزشکی | کتاب
مترجم:

 دکتر وحید صالحی

 مؤلف: 
جفری لس لی هاو    
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای کلینیکی در پریودنتیکز | کتاب راهنمای کلینیکی در پریودنتیکز | کتاب
مترجمین:

 دکتر غلامحسین عربشاهی
 دکتر ناصر فرزانفر

 باهمکاری: 
ماروین سیمرینگ
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پروتزهای ثابت دندانی | کتاب پروتزهای ثابت دندانی | کتاب
مولفین: 

دکتر گالیک رازمین
 دکتر رازمیک ملکنیان
دکتر منصور مهدوی
 دکتر رضا پروهان
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پرسلن و رنگ در دندان پزشکی | کتاب پرسلن و رنگ در دندان پزشکی | کتاب
مولفین: 
دکتر رحمت الله امیرلو، دکتر حسن بهناز

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آسیب شناسی دهان | کتاب آسیب شناسی دهان | کتاب
مترجم: 

دکتر حسین مظفری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
فارماکولوژی دندان پزشکی | کتاب فارماکولوژی دندان پزشکی | کتاب
مترجمین:

 دکتر شاهرخ مزدیسنا
 دکتر امیرناصر ضیایی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان | کتاب دندان | کتاب
مؤلف: دکتر عیسی حسینی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
بیماری های پسیکوماتیک دهان و دندان | کتاب بیماری های پسیکوماتیک دهان و دندان | کتاب
مؤلف: 

 دکتر صفاالدین جهانبانی
بازسازی دندان هایی که روت کانال تراپی شده اند | کتاب بازسازی دندان هایی که روت کانال تراپی شده اند | کتاب
مؤلف:

 دکتر رحمت الله امیرلو
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
بررسی حفره دهان | کتاب بررسی حفره دهان | کتاب
مؤلف: 

دکتر قدس آفاق عدل طبابایی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب
مؤلفین:

دکتر حسن بهنازدکتر
 ایرج شفق
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای بالینی کاربرد ایمپلنت های دندانی | کتاب راهنمای بالینی کاربرد ایمپلنت های دندانی | کتاب
مولف: 

 دکتر رضا عمید
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهکارهایی برای سلامت دندانپزشکان | کتاب راهکارهایی برای سلامت دندانپزشکان | کتاب
مولف:

دکتر محمد آذریان 
 
با همکاری: 
دکتر ندا اقتداری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
حل مشکلات کلینیکی در پروتزهای دندانی | کتاب حل مشکلات کلینیکی در پروتزهای دندانی | کتاب
مترجم: 

دکتر مریم قیصری فر
 
زیرنظر:
 دکتر امید صوابی 
 
مولف:
 دیوید.وی.بارتلت
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس آموزش قدم به قدم پرسلن لامینیت ونیر | کتاب اطلس آموزش قدم به قدم پرسلن لامینیت ونیر | کتاب
مترجمین: 

دکتر سعید نعمتی انارکی
دکترمهتا فضل یاب
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2006 | کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2006 | کتاب
مترجمین:

دکتر یدالله سلیمانی شایسته
دکتر افشین خورسند
دکتر ندا مسلمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی پروفیت معاصر 2007 (ویرایش چهارم) جلد 1 | کتاب ارتودنسی پروفیت معاصر 2007 (ویرایش چهارم) جلد 1 | کتاب
مترجم: دکتر هومن زرنگار
مولفین:
ویلیام پروفیت
هنری فیلدز
 دیوید سارور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
گام به گام با میکرو ایمپلنت | کتاب گام به گام با میکرو ایمپلنت | کتاب
مترجمین:
دکتر احمد سوداگر، دکتر فرامرز مجتهدزاده، دکتر سید امیرحسین میرهاشمی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مسیرهای پالپ2006 جلد1 | کتاب مسیرهای پالپ2006 جلد1 | کتاب
مترجم: 

دکتر سید داود صادقی

زیرنظر: 
دکتر منصوره عباسی

مولفین:
استفن کوهن
کنت هارگریوز
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
حل مشکلات کلینیکی در ارتودنسی | کتاب حل مشکلات کلینیکی در ارتودنسی | کتاب
مترجمین:
دکتر سید مصطفی ابطحی، دکتر مریم پوستی، شبنم میرزا بیگی
مولف:
 دکلان تی. میلت

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کامپوزیت های تقویت شده با فایبر FRC | کتاب کامپوزیت های تقویت شده با فایبر FRC | کتاب
مترجمین: 

دکتر ظفر مهدوی ایزدی
دکتر محمود عاقل
دکتر مرتضی نشاندار 
  
مولفین:
مارتین فریلیج
 ژاکلین دانکان
 جاناتان میرز
جان گلدبرگ

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آشنایی گام به گام با فایل های چرخشی (سیستم های روتاری) | کتاب آشنایی گام به گام با فایل های چرخشی (سیستم های روتاری) | کتاب
مؤلفین: 

دکتر هنگامه اخوان
دکتر شهرام عظیمی
دکتر بهاره دادرسان
دکتر معصومه دیباج
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اکلوزیون در پروتز کامل | کتاب اکلوزیون در پروتز کامل | کتاب
مولف:

دکتر جعفر دادمنش
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول مقدماتی پروتز | کتاب اصول مقدماتی پروتز | کتاب
مولفین:

دکتر جعفر دادمنش
دکتر حسین نواب
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مطب داری نوین | کتاب مطب داری نوین | کتاب
مولف:

دکتر جعفر دادمنش

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
فرهنگ اصطلاحات پروستودونتیکس | کتاب فرهنگ اصطلاحات پروستودونتیکس | کتاب
مولفین:

دکتر جعفر دادمنش
دکتر حسین نواب
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
بی دندانی های کامل و روش های درمان | کتاب بی دندانی های کامل و روش های درمان | کتاب

مولف:
دکتر جعفر دادمنش
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول و درمان های اندو | کتاب اصول و درمان های اندو | کتاب
مولف:

دکتر محمود ترابی نژاد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مواد دندانی | کتاب مواد دندانی | کتاب
مولف:

دکتر حسن دستوری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ضایعات دهان | کتاب ضایعات دهان | کتاب
مترجم:

دکتر سیروس بهنام
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تکنیک های کلینیکی و لابراتواری رستوریشن های ریختگی اچ شده | کتاب تکنیک های کلینیکی و لابراتواری رستوریشن های ریختگی اچ شده | کتاب
مولف:

دکتر نیره رشیدان
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تصحیح اکلوژن | کتاب تصحیح اکلوژن | کتاب
مولف:

دکتر سهیل خدادادی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
شناخت عملی بافت دهان | کتاب شناخت عملی بافت دهان | کتاب
مولف:

جریت بولاندر 

مترجم: 
دکتر حمید دانشمند
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای درمان فوریت های پزشکی برای دندان پزشکان | کتاب راهنمای درمان فوریت های پزشکی برای دندان پزشکان | کتاب
مولف:

 Robert J.Braun.B.A

مترجم: 
دکتر مینو مهشید
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
پروتز ثابت نظری و عملی | کتاب پروتز ثابت نظری و عملی | کتاب
مولفین:

دکتر گاگیک هارطونیان
دکتر رازمیک ملکیان
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کمک های آزمایشگاهی در دندان پزشکی | کتاب کمک های آزمایشگاهی در دندان پزشکی | کتاب
مولف:

دکتر بهرام ملکوتی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
درمان های دندان پزشکی بیماران سیستمیک | کتاب درمان های دندان پزشکی بیماران سیستمیک | کتاب
مولف: 

دکتر داریوش مستقیم
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
وسایل اندودنتیک | کتاب وسایل اندودنتیک | کتاب
مولف:
دکتر جلیل آقاباباگلی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان پزشکی ترمیمی اطفال | کتاب دندان پزشکی ترمیمی اطفال | کتاب
مولف:
د.ب.کندی

 
ترجمه:
دکتر علی کوثری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان پزشکی ترمیمی | کتاب دندان پزشکی ترمیمی | کتاب
مولف:
دکتر شاهور دیانی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
بیماری های دندان | کتاب بیماری های دندان | کتاب
مولف:
دکتر کاظم سیمجور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
بهداشت عملی دهان و دندان | کتاب بهداشت عملی دهان و دندان | کتاب
مولف:
دکتر کاظم سیمجور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
بهداشت دهان | کتاب بهداشت دهان | کتاب
مولف:
دکتر حسابی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
آئین نامه های دوره های تخصصی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران | کتاب آئین نامه های دوره های تخصصی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران | کتاب
تالیف:
امور آموزشی و پژوهشی دانشکده دندان پزشکی تهران

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مدیریت مطب دندان پزشکی | کتاب مدیریت مطب دندان پزشکی | کتاب
مولف:

دکتر عباسعلی صحافیان
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
جراحی فک و دهان و صورت-پیترسون2008 | کتاب جراحی فک و دهان و صورت-پیترسون2008 | کتاب
مترجمین:
 محمدعلی دولت آبادی
 اسحاق لاسمی  

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
علم و هنر دندان پزشکی ترمیمی | کتاب علم و هنر دندان پزشکی ترمیمی | کتاب
مترجم: دکترکامران ارسطوپور
مولفین: تی. ام. رابرسون ، اچ. ا. هیمن، ای. جی. سوئیفت

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درمان بیماران بدون دندان | کتاب درمان بیماران بدون دندان | کتاب
مولف:
دکتر مسعود اجلالی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
اصول و مبانی رادیولوژی دهان | کتاب اصول و مبانی رادیولوژی دهان | کتاب
مترجم: دکتر احمدرضا طلایی پور
ویراستار: دکترساندرامهرعلیزاده، دکتراحمدرضاطلایی
باهمکاری: دکتر آزاده باقری، دکتر فرزادپورصفر، دکتر یاسر صافی، دکتر پروانه قنبری، دکترطاهره محتوی پور، دکتراحمدرضاطلایی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
پایه های اکلوژن | کتاب پایه های اکلوژن | کتاب
مترجمین: دکترسیدجلیل صدر، دکتر آرش صفوتی
مولف: پروفسور جفری اکیسون

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای پایان نامه تحصیلی آن چه باید بدانیم | کتاب راهنمای پایان نامه تحصیلی آن چه باید بدانیم | کتاب
مولفین:
دکترسیدجلیل صدر
دکتررسول مفید

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
اصول و مبانی مراحل کلینیکی پروتزهای ثابت دندانی | کتاب اصول و مبانی مراحل کلینیکی پروتزهای ثابت دندانی | کتاب
مولف: دکترسید جلیل صدر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مراحل کلینیکی در پروتز ثابت | کتاب مراحل کلینیکی در پروتز ثابت | کتاب
مولف: دکتر سیدجلیل صدر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
گیر و ثبات در پروتز کامل | کتاب گیر و ثبات در پروتز کامل | کتاب
مولف:

دکتر سید جلیل صدر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
سد خلفی در پروتز کامل و اهمیت آن | کتاب سد خلفی در پروتز کامل و اهمیت آن | کتاب
مولف: دکتر سیدجلیل صدر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
عدم موفقیت در رستوریشن های آلیاژ- پرسلن | کتاب عدم موفقیت در رستوریشن های آلیاژ- پرسلن | کتاب
مولفین:
دکتر سید جلیل صدر
دکتربهمن صبوری زاده


زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی  | کتاب روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی | کتاب
مولف:
دکتر اشرف السادات صانعی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
دندان پزشکی پیشگیری | کتاب دندان پزشکی پیشگیری | کتاب
مترجم: دکترخسروثائبی
مولف: جی.او.فارست

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
دانستنی های دندان پزشکی برای شما | کتاب دانستنی های دندان پزشکی برای شما | کتاب
مولف:

دکترمحمدعلی روستا
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
ارتوپدی حفره های دهان و ارتودنسی | کتاب ارتوپدی حفره های دهان و ارتودنسی | کتاب
مترجمین:
دکترمرتضی اردوبازاری، دکترناهیدجنابیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی در دندان پزشکی عمومی | کتاب ارتودنسی در دندان پزشکی عمومی | کتاب
مولفین:

دکترمحمدصادق احمدآخوندی
دکتر ابوالفضل هاشم
 دکترشریف رودگلی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
میکروبیولوژی پلاک و پوسیدگی دندان | کتاب میکروبیولوژی پلاک و پوسیدگی دندان | کتاب
مولف:

مجیدزارع بیدکی 
 
زیرنظر:
 دکترقربان بهزادیان نژاد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
حرکت جزیی و ساده دندان ها در کودکان | کتاب حرکت جزیی و ساده دندان ها در کودکان | کتاب
مترجم: 

 دکترمحمدجوادجوادزاده صابر
 
مولف:
جوزف سیم
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
جراحی فک و دهان و صورت-لاسکین1365 | کتاب جراحی فک و دهان و صورت-لاسکین1365 | کتاب
ترجمه: دفتر جهاد دانشگاهی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران 
تصحیح: دکترهادی اسلامبولچی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
طرح و ساختمان دستگاه های ارتودنسی1 | کتاب طرح و ساختمان دستگاه های ارتودنسی1 | کتاب
مولف:

دکترمهدی میرزایی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درمان ناهنجاری های دندانی با دستگاه های ثابت ارتدنسی | کتاب درمان ناهنجاری های دندانی با دستگاه های ثابت ارتدنسی | کتاب
تهیه و تدوین:

 دکترحبیب الله ممجد
پریسا ممجد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی تشخیص | کتاب ارتودنسی تشخیص | کتاب
مولف: 

دکتر ریاض
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آناتومی داخلی دندان ها و اصول تهیه حفره های اندودانتیک | کتاب آناتومی داخلی دندان ها و اصول تهیه حفره های اندودانتیک | کتاب
مولف: دکتراحمد قاضی نوری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس رنگی پریودنتولوژی | کتاب اطلس رنگی پریودنتولوژی | کتاب
مترجم:
دکتر ویگن قوکاسیان
مولف:
پروفسوراسترهان وویت

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تشخیص و درمان بیماری های پریودنتال | کتاب تشخیص و درمان بیماری های پریودنتال | کتاب
مولفین: 
دکترمحمدباقرموزه
دکترحمیدمقدس

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
انساج پریودنشیوم در سلامت و بیماری | کتاب انساج پریودنشیوم در سلامت و بیماری | کتاب
مولفین:  
دکترحمیدمقدس
دکترمحمدباقرموزه

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کلیات ارتودنسی | کتاب کلیات ارتودنسی | کتاب
مولف: دکترپرویزریاض داوودی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
شاخص های اپیدمیولوژیکی بین المللی در تحقیقات دندان پزشکی | کتاب شاخص های اپیدمیولوژیکی بین المللی در تحقیقات دندان پزشکی | کتاب
مترجم:
دکتر کاظم مهرداد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی معاصر | کتاب ارتودنسی معاصر | کتاب
مترجمین:
دکترمحمدفراهانی، دکترحسین فیاض منفرد
مولف:
ویلیام پروفیت

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مفصل گیجگاهی فکی | کتاب مفصل گیجگاهی فکی | کتاب
مولف: دکترعباسعلی صحافیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
شکاف کام و لب- مراقبت و درمان نوزادان | کتاب شکاف کام و لب- مراقبت و درمان نوزادان | کتاب
مولف: دکترعباسعلی صحافیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
کراس بایت ها- عوارض و درمان آن ها | کتاب کراس بایت ها- عوارض و درمان آن ها | کتاب
مولف:

دکترسیداسفندیاراخوان نیاکی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول بیومکانیک و طرح درمان در ارتودنسی بالینی ناندا1997 | کتاب اصول بیومکانیک و طرح درمان در ارتودنسی بالینی ناندا1997 | کتاب
مولف: دکترسیداسفندیاراخوان نیاکی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تشخیص و طرح درمان- مبانی نظری و اصول تصمیم گیری کلینیکی و بالینی | کتاب تشخیص و طرح درمان- مبانی نظری و اصول تصمیم گیری کلینیکی و بالینی | کتاب
مولف:

دکترسیدجلیل صدر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
نور، رنگ هنرکاربردی آن ها | کتاب نور، رنگ هنرکاربردی آن ها | کتاب
مولف:

دکترسیدجلیل صدر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
تاریخ معاصر دندان پزشکی ایران | کتاب تاریخ معاصر دندان پزشکی ایران | کتاب
مولف:

 دکتر سید جلیل صدر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
کرانیوگرافی با بررسی مقایسه ای | کتاب کرانیوگرافی با بررسی مقایسه ای | کتاب
مترجم:

دکتر قربان محمدیان 

مولف:
دان.کیو.پاریس
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تفسیررادیولوژیکی ضایعات دهان | کتاب تفسیررادیولوژیکی ضایعات دهان | کتاب
مترجم:

 دکترقربان محمدیان
 
مولف:
 اس.ال.بهاسکار

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دکتر بدری تیمورتاش | نوشته دکتر بدری تیمورتاش | نوشته
بیوگرافی مختصر دکتر بدری تیمورتاش با دستخط خود ایشان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / عموم مردم / دندان‌پزشکی عمومی
دکتر مرتضی مصفا | نوشته دکتر مرتضی مصفا | نوشته

زبان:  فارسی
دکتر محمدعلی افتخاری |  گزارش دکتر محمدعلی افتخاری | گزارش
این متن گزارش مصاحبه ای است که دکترشهراد تجزیه چیدر سال 1378 از طرف مجله دندان پزشکی که ازسوی دفتر بهداشت دهان وزارت بهداشت، درمان منتشر می شد انجام داده اند. مدیرکل وقت آن دفتر دکتر حمید صمدزاده بود که از جمله کارهای ایشان انتشار این مجله بود. دقت و ظرافت هایی که در روش دکتر تجزیه چی در این مصاحبه وجود دارد مطلب را خواندنی کرده است.

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / عموم مردم / دندان‌پزشکی عمومی
کاربرد هیپنوتیزم در دندان پزشکی | کتاب کاربرد هیپنوتیزم در دندان پزشکی | کتاب
مؤلف: 

دکتر رضا مدهنی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383 | کتاب تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383 | کتاب
مولف: 

 دکتر محمدعلی افتخاری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی 79-89 | کتاب آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی 79-89 | کتاب
مولف: دکتر امیر سعید یاوری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
DDQ ارتودنسی بیشارا و مبانی رشد صورت انلو | کتاب DDQ ارتودنسی بیشارا و مبانی رشد صورت انلو | کتاب
مؤلف: 

دکتر احمد باقری ثانی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ مسیر های پالپ 2006 | کتاب DDQ مسیر های پالپ 2006 | کتاب
مولف:
دکتر علی طاهریان

ویراستار:
دکتر بهار بهدادمهر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ دندانپزشکی کودکان پینکهام ۲۰۰۵ | کتاب DDQ دندانپزشکی کودکان پینکهام ۲۰۰۵ | کتاب
مؤلفین: 

دکتر مهکامه میرکریمی 
دکتر راحیل احمدی 
دکتر پیمانه مارسولی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ پاتولوژی نویل ۲۰۰۹ | کتاب DDQ پاتولوژی نویل ۲۰۰۹ | کتاب
مؤلف: 

دکتر ساعده عطار باشی مقدم
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ اندودونتیکس ترابی نژاد ۲۰۰۸ | کتاب DDQ اندودونتیکس ترابی نژاد ۲۰۰۸ | کتاب
مؤلفین: 

دکتر سید محمد حسینیان 
دکتر الهام شادمهر

زیر نظر:
دکتز عباسعلی خادمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد۲۰۰۷ | کتاب DDQ اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد۲۰۰۷ | کتاب
مولف: دکتر علیرضا جهان گیر نیا

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
DDQ جراحی دهان، فک و صورت پیترسون ۲۰۰۸ | کتاب DDQ جراحی دهان، فک و صورت پیترسون ۲۰۰۸ | کتاب
مؤلف: 

دکتر شهروز شفائی فرد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ پروفیت ۲۰۰۷ | کتاب DDQ پروفیت ۲۰۰۷ | کتاب
مولفین:

دکتر مجید شالچی 
دکتر سید امیر حسین میرهاشمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ وایت فارو ۲۰۰۹ | کتاب DDQ وایت فارو ۲۰۰۹ | کتاب
مؤلفین: 

دکتر زهرا غنچه 
دکتر مریم تفنگچیها
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ برکت و فالاس ۲۰۰۸ | کتاب DDQ برکت و فالاس ۲۰۰۸ | کتاب
مؤلفین: 

دکتر حامد حسین کاظمی
دکتر فرناز رمضانی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ پروتز ثابت شیلینبرگ | کتاب DDQ پروتز ثابت شیلینبرگ | کتاب
مولف:

دکتر سولماز سلیمان پور
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ درمان پروتزی بیماران بی دندان بوچر | کتاب DDQ درمان پروتزی بیماران بی دندان بوچر | کتاب
مولف:

دکتر مهران بهرامی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQمجموعه سوالات تفکیکی زبان | کتاب DDQمجموعه سوالات تفکیکی زبان | کتاب
مولفین:

 دکتر آرزو پزشکفر
 دکتر احسان اثنا عشری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
DDQ مجموعه سوالات تفکیکی بافت شناسی تن کیت | کتاب DDQ مجموعه سوالات تفکیکی بافت شناسی تن کیت | کتاب
مؤلف: دکتر ساعده عطارباشی مقدم

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ ترمیمی علم و هنر ۲۰۰۶ | کتاب DDQ ترمیمی علم و هنر ۲۰۰۶ | کتاب
مؤلفین: 

دکتر نازنین آرین
دکتر محمد رضا غفاری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR مسیرهای پالپ 2011 | کتاب CDR مسیرهای پالپ 2011 | کتاب
مولفین:

 دکتر داود جمشیدی
دکتر کوثر اشرفی

زیر نظر:
 دکتر فریبرز معظمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آزمون دستیاری دندان پزشکی - آمادگی انگلیسی | کتاب آزمون دستیاری دندان پزشکی - آمادگی انگلیسی | کتاب
مولف:

دکتر احمد بهروزیان
زبان:  انگلیسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
CDR ارتودنسی بیشارا  | کتاب CDR ارتودنسی بیشارا | کتاب
مولفین: 

دکتر حوری میرمحمدصادقی
دکتر سید امیر محمد میرهاشمی 

زیر نظر: 
دکتر محسن شیرازی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو | کتاب CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو | کتاب
مولف:

دکتر احمدرضا طلائی پور
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR اندودونتیکس ترابی نژاد 2008 | کتاب CDR اندودونتیکس ترابی نژاد 2008 | کتاب
مولف:

دکتر آزیتا ایروانی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR پروتز پارسیل مک کراکن | کتاب CDR پروتز پارسیل مک کراکن | کتاب
مولف:

دکتر مرضیه علی خاصی 

زیر نظر: 
دکتر قاسم امتی شبستری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR پاتولوژی نویل 2009 | کتاب CDR پاتولوژی نویل 2009 | کتاب
مولفین:

دکتر ساعده عطارباشی 
مقدم دکتر لیلی مهرداد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR تشخیص بیماری های دهان برکت 2008 | کتاب CDR تشخیص بیماری های دهان برکت 2008 | کتاب
مولفین:

دکتر مریم امیر چقماقی 
دکتر زهره دلیر ثانی 
دکتر پگاه مظفر مسنن
دکتر شیوا شیرازیان
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR درمان پروتزی بیماران بی دندان بوچر (چاپ سوم) | کتاب CDR درمان پروتزی بیماران بی دندان بوچر (چاپ سوم) | کتاب
مولفین: دکتر مرضیه علی خاصی، دکتر سالومه هاشمی
زیر نظر: دکتر قاسم امتی شبستری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR دندانپزشکی ترمیمی علم و هنر 2006 | کتاب CDR دندانپزشکی ترمیمی علم و هنر 2006 | کتاب
مواف:
دکتر مهشید صفارپور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR مبانی رشد صورت انلو | کتاب CDR مبانی رشد صورت انلو | کتاب
مؤلف: دکتر زهره طباطبایی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR مبانی پروتز های ثابت شیلینبرگ | کتاب CDR مبانی پروتز های ثابت شیلینبرگ | کتاب
مولفین:

 دکتر مرضیه علی خاصی، دستیار تخصصی پروتز دندانی دانشگاه تهران
دکتر سالومه هاشمی، دستیار تخصصی پروتز دندانی دانشگاه نهران

 زیر نظر:
 دکتر حسن بهناز
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR مواد دندانی کریگ 2006 | کتاب CDR مواد دندانی کریگ 2006 | کتاب
مولف: 

دکتر شیلا امامیه
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2007 | کتاب CDR اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2007 | کتاب
مولف:
دکتراحمد بهروزیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
CDR بافت شناسی دهان رگزی | کتاب CDR بافت شناسی دهان رگزی | کتاب
مولفین: 

 دکتر ساعده عطار باشی مقدم
دکتر مریم اللهی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2008 | کتاب CDR جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2008 | کتاب
مولف: 

 پیترسون

 مترجم:
دکتر شهروز شفائی فرد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR اصول ومبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009 | کتاب CDR اصول ومبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009 | کتاب
مولف:

وایت فارو 

 مترجم:
 دکتر مریم میرزایی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR بافت شناسی دهان تن کیت | کتاب CDR بافت شناسی دهان تن کیت | کتاب
مولفین:

دکتر ساعده عطار باشی مقدم 
دکتر فاضله عطار باشی مقدم
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR فالاس ۲۰۰۸ | کتاب CDR فالاس ۲۰۰۸ | کتاب
مولفین: 

دکتر زهرا موسویان جهرمی
دکتر یلدا سمسار اصل
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی پروفیت معاصر 2007 CDR | کتاب ارتودنسی پروفیت معاصر 2007 CDR | کتاب
مترجمین:
دکتر سیدامیرحسین میرهاشمی، دکتر هومن زرنگار

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مسیرهای پالپ 2006 CDR(چکیده مراجع دندان پرشکی) | کتاب مسیرهای پالپ 2006 CDR(چکیده مراجع دندان پرشکی) | کتاب
مترجم: 

دکتر محمد سمیعی 
 
ویراستار: 
دکتر اولدوز حسینی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودونسی نـوین ارتودونسی نـوین