از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

دنتال سنتر | نشریه

این نشریه که توالی فصل نامه برای ان در نظر گرفته شده است، در حقیقت بولتن داخلی مرکز تجارت مواد و تجهیزات دندان پزشکی ایران است. دومین و آخرین شماره از نشریه در خرداد ماه 86 منتشر شده است. دنتال سنتر به مدیر مسئول دکتر فقیهی و در قطع A4 و در حجمی حدود 50 صفحه به صورت رنگی و تمام گلاسه منتشر می شود. با آنکه حجم زیادی از صفحات آن را تبلیغات تمام صفحه در بر گرفته، در صفحات دیگر مطالب متنوعی شامل اخبار علمی، گزارش و مقالات علمی و مطالب کوتاه آموزشی دندان پزشکی به مخاطب عرضه شده است که انتخاب برخی از مطالب ان بسیار خلاقانه و مخاطب پسند است.

Tags: Dental Center، دنتال‌سنتر
تعداد نمایش ها: 3387
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
فرهنگی
زندگی
ترتیب انتشار:  فصل نامه
صاحب امتیاز:  شرکت دکتر فقیهی
روش انتشار:  چاپی Paper
ایمیل ها:  ش
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
عموم مردم
وضعیت فعلی:  غیرفعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]