از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله دندان‌پزشکی امروز | نشریه

دندان پزشکی امروز، ماهنامه ی تخصصی با گرایش خبری، اموزشی و پزوهشی و متعلق به شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران است. نشریه به مدیر مسئولی دکتر محمد رضا طاهریان و زیر نظر شورای تحریریه و شورای تخصصی منتشر می شود. ماهنامه دندان پزشکی امروز در حجمی حدود شصت صفحه منتشر می شود و بخش هایی چون اخبار، تازه های دندان پزشکی، تاریخ مصور دندان پزشکی، خلاصه مقالات و تازه های کتاب را شامل می شود. علاوه بر تعداد زیاد صفحات آگهی، حدود نیمی از حجم نشریه نیز به معرفی مواد و تجهیزات دندان پزشکی عرضه شده توسط  شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران اختصاص دارد. دندان پزشکی امروز علی رغم قیمت هزار تومانی که روی جلد ان حک شده است، به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

Tags: دندان‌پزشکی امروز، دندانپزشکی امروز،
تعداد نمایش ها: 3197
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
ترتیب انتشار:  دوماه‌نامه
صاحب امتیاز:  دکتر محمدرضا طاهریان
مدیر مسئول:  دکتر محمدرضا طاهریان
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر محمدرضا طاهریان
روش انتشار:  چاپی Paper
وب سایت:  http://www.magiran.com/todaysdentistry
ایمیل ها:  mohammadreza.taheriangmail.com
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]