از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله جامعه اسلامی دندان پزشکان ایران | نشریه

مجله جامعه اسلامی دندان پزشکان ایران | نشریه

نوع نشریه: فصلنامه
کد ISSN: 6428-1024
صاحب امتياز:جامعه اسلامی دندان پزشکان ایران
مدير مسئول: دکترمحمد صادق احمدآخوندی
سر دبير: دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری
آدرس: تهران، خ فلسطين شمالي، کوچه شهيد ذاکري، پلاک 7، کد پستي: 1416763811
صندوق پستي: 5313-14155
تلفن: 88908652 (021)
نمابر: 88903841 (021)
ایمیل: [email protected]

Tags: مجله دندانپزشکي، جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران
تعداد نمایش ها: 5799
زبان:  فارسی
ISSN شابک:  6428
موضوع نشریه:  علمی
ترتیب انتشار:  فصل نامه
صاحب امتیاز:  جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران
مدیر مسئول:  دكتر محمدصادق آخوندي
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر مسعود فلاحي نژاد قاجاري
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  تهران، خ فلسطين شمالي، کوچه شهيد ذاکري، پلاک 5، کد پستي: 1416763811 صندوق پستي : 5313-14155 تلفن : 88908652 (021) نمابر : 88903841 (021)
امتیاز بازآموزی:  ندارد
وب سایت:  www.Jida.ir
ایمیل ها:  [email protected]
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]