از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

خبرنامه سازمان نظام‌پزشکی | نشریه

مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران

Tags: سازمان نظام‌پزشکی
تعداد نمایش ها: 2527
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
ترتیب انتشار:  ماهنامه
صاحب امتیاز:  سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
مدیر مسئول:  سید شهاب‌لیدین صدر
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر علي اصغر پيوندي
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان فرش مقدم (شانزدهم)، روبروي دانشگاه كارآفرين، پلاك 6 و 8 صندوق پستي : 11365-3759 تلفن : 84138315 (021) نمابر : 88331082 (021)
امتیاز بازآموزی:  ندارد
وب سایت:  www.jmciri.org
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  مطالب موردی دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]