از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

جامعه پزشکی تهران | نشریه

جامعه پزشکی تهران | نشریه

نشریه سازمان نظام‌پزشکی استان تهران

Tags: جامعه پزشكي تهران, فصلنامه جامعه پزشكي تهران, سازمان نظام پزشکی
تعداد نمایش ها: 4525
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
ترتیب انتشار:  فصل نامه
صاحب امتیاز:  سازمان نظام پزشكي تهران بزرگ
مدیر مسئول:  دكتر سيد شهاب الدين صدر
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان فرشي مقدم (شانزدهم )، پلاك 6 84130،88331079،88331078 (021)
امتیاز بازآموزی:  ندارد
وب سایت:  www.jpjm.com
ایمیل ها:  jamee.maggmail.com
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  مطالب موردی دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]