از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

اقتصاد و زندگی | نشریه

اقتصاد و زندگی | نشریه

هفته نامه اقتصاد و زندگی در دوره جدید انتشار خود بیشتر بر محور زندگی تکیه دارد تا اقتصاد. شاید به همین دلیل هم در طراحی لوگوی نشریه کلمه زندگی بسیار پررنگ تر از اقتصاد به چشم می‌آید. این هفته نامه به شکل موردی مطالبی در حوزه دندان‌پزشکی منتشر می کند و صفحاتی از هر شماره را به رپورتاژ آگهی‌هایی در معرفی دندان‌پزشکان و خدمات آنها اختصاص می‌دهد

Tags: اقتصاد, زندگی
تعداد نمایش ها: 3246
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  فرهنگی
زندگی
اجتماعی
ترتیب انتشار:  هفته نامه
صاحب امتیاز:  بهزاد زرین‌پور
مدیر مسئول:  بهزاد زرین‌پور
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  بهزاد زرین‌پور
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  تهران - گیشا- خیابان 35 پلاک 58 تلفن: 88240711-20
امتیاز بازآموزی:  ندارد
وب سایت:  economyandlife.com
سطح مطالب:  عموم مردم
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  مطالب موردی دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]