از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله پیک دندان‌پزشک | نشریه

پیک دندان‌پزشک یک نشریه تبلیغاتی است که به معرفی کالاها و خدمات دندان‌پزشکی می‌پردازد. مخاطب این نشریه خانواده دندان‌پزشکی است. نشریه به شکل پستی برای مشترکان ارسال می‌شود. اشتراک این نشریه رایگان است. ناشر این نشریه کانون آگهی و تبلیغات کیارام است

Tags: تبلیغات دندان‌پزشکی، تبلیغات
تعداد نمایش ها: 6417
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
ترتیب انتشار:  ماهنامه
صاحب امتیاز:  کرامت‌اله درودگر
مدیر مسئول:  کرامت‌اله درودگر
دبیر تحریریه:  پدرام دردگر
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  021-88995581-2
امتیاز بازآموزی:  ندارد
وب سایت:  peykedandanpezeshk.com
ایمیل ها:  [email protected]
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]