از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

جامعه دندان پزشکی ایران | نشریه

جامعه دندان پزشکی ایران | نشریه


در سال 1343 سال روز تأسیس جامعه دندان پزشکی ایران به نام "روز دندان پزشکی" نامیده شد و در تقویم های آن زمان منعکس گردید. در این روز تلاش همه جانبه ای از طرف جامعه دندان پزشکی ایران با همکاری صدا و سیما و سه وزارت خانه (آموزش و پرورش، دفاع، کار و امور اجتماعی) صورت گرفت و چون مورد استقبال مخاطبین واقع شد از سال سوم به جای روز دندان پزشکی، "هفته دندان پزشکی" در نظر گرفته شد و این جنبش علمی- بهداشتی طی سال ها تأثیر به سزایی در اذهان عمومی گذاشت.

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر بدخشان دبیر جامعه در حال سخنرانی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
جشن روز دندان پزشکی در بابل

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
دکتر کرندیان دبیر جامعه دندان پزشکی ایران - شعبه ی کرمانشاه هنگام عرض خیر مقدم در جشن روز دندان پزشکی که در ساعت 6 بعد از ظهر روز یکشنبه1345/10/24.

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
  مدیران کل و روسای ادارات و مدعوین جشن روز دندان پزشکی در کرمانشاه

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر اعتضادی در حال سخنرانی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر حدادیان در حال گزارش در سالن جشن جرجانی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر ربیع زاده دبیر جامعه شعبه شیراز هنگام سخنرانی در دبیرستان، ششم بهمن شیراز

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر بازرگانی مدیر کل بهداری استان هنگام سخنرانی
 در جشن روز دندان پزشکی در اداره کل بهداری استان

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر سمعیان هنگام سخنرانی در دبیرستان کمال الملک شیراز

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر حقیقت هنگام سخنرانی در دبستان شریفی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر حقیقت هنگام سخنرانی در دبستان شریفی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر بختیاری دبیر جامعه  و آقای دکتر افتخاری عضو هیئت مدیره جامعه در روز دندان پزشکی 1346

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر بیگلربیگی هنگام قرائت گزارش فعالیت های روز دندان پزشکی وزارت بهداری در سال 1346

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر افتخاری سرپرست کمیته روز دندان پزشکی هنگام قرائت گزارش فعالیت های روز دندان پزشکی 1346

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر بختیاری دبیر جامعه دندان پزشکی ایران هنگام سخنرانی در مراسم روز دندان پزشکی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
تهران- گوشه ای از جشن سالروز تاسیس جامعه دندان پزشکی ایران
 در هتل هیلتون 24 دی ماه 1346

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
بهبهان، آقای دکتر نعمت، هنگام سخنرانی بهداشتی و توزیع خمیر دندان در روز دندان پزشکی 1346

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
بندر معشور، خانم دکتر بهابین هنگام توزیع خمیر دندان در یکی از دبستان ها

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
تربت حیدریه، مراسم روز دندان پزشکی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
سنندج، از راست به چپ : دکتر ارجمندی، دکتر ورزنده، دکتر نیسانی، دکتر فرامرزی، دکتر طباطبایی
 رئیس اداره کل بهداری استان در روز دندان پزشکی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
گرگان به مناسبت روز دندان پزشکی، آقای دکتر عسگری مشغول سخنرانی در زندان شهربانی گرگان هستند.

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
گرگان، از چپ به راست: دکتر عسگری، آقای خاوری شهردار گرگان، دکتر دانش بخش، دکتر رضایی
 در مراسم روز دندان پزشکی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
گرگان، مراسم توزیع خمیردندان و مسواک در پرورشگاه گرگان

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
مهاباد، دکتر ابراهیم ابریشمی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
مهاباد، تالار فرهنگ مهاباد در روز دندان پزشکی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
یزد، قسمتی از مراسم روز دندان پزشکی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
یزد، توزیع خمیر دندان به وسیله ی آقای دکتر مدنی و دکتر استواری

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
آقای دکتر بدخشان دبیر جامعه استان 2 در حال سخنرانی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
کودکستان پیشرو بابل در شب نشینی روز دندان پزشکی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
رشت- سرپرست انجمن هنگام توزیع هدایای روز دندان پزشکی در آن انجمن

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
رشت- خانم دکتر معیر هنگام سخنرانی در دبیرستان رهنمای سعادت رشت

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
رشت، خانم دکتر محبت مند و خانم دکتر حیدری و آقایان دکتر میر حامد و دکتر عاکف
 هنگام توزیع خمیر دندان و نشریات بهداشتی در دبستان پسرانه ی وکیل

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
توزیع خمیردندان و مسواک توسط تیمسار دریا دار
 روستا زاد فرماندهی منطقه ی یکم دریایی مازندران و دکتر همایونی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
افسران و سربازان منطقه ی یکم دریای مازندان در مراسم روز دندان پزشکی

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
گوشه ای از مراسم روز دندان پزشکی آباده

مجله جامعه دندان پزشکی ایران- 24 دی 1346
اهواز، سخنرانی آقای دکتر مقدم در دبیرستان پروین اعتصامیTags: جامعه دندان پزشکی ایران, دکتر محمد علی افتخاری, روز دندان پزشکی, 24 دی
تعداد نمایش ها: 6574
کاربر مرتبط:  شماره ها:  تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383 | کتاب
کارنامه ده ساله جامعه دندان پزشکی ایران | نشریه
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
خبری
ترتیب انتشار:  گاهنامه
صاحب امتیاز:  جامعه دندان پزشکی ایران
مدیر مسئول:  دکتر محمد علی افتخاری
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر محمد علی افتخاری
روش انتشار:  چاپی Paper
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
عموم مردم
وضعیت فعلی:  غیرفعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]r