از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

ماهنامه بین المللی دندان سازان حرفه ای | نشریه

ماهنامه بین المللی دندان سازان حرفه ای | نشریه

نشریه بین المللی دندان سازان حرفه ای پروانه انتشار خود را از معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 1390/10/4 اخذ نمود و تحت شماره 25601/90 در آن معاونت به ثبت رسیده است. ماهنامه ابتدا با گستره توزیع سراسر کشور مجوز گرفت و از فروردین 1391 فعالیت خود را شروع نمود و پس از شش شماره ماهنامه موفق گردید مجوز بین‌المللی اخذ نماید و گستره توزیع آن به بین المللی تغییر یافت.
ماهنامه علاوه بر زبان های فارسی و انگلیسی به زبان عربی نیز چاپ می شود و اولین مجله توأمان دندان پزشکی و لابراتواری با موضوع  آموزشی، پژوهشی، خبری، تحلیلی، اطلاع رسانی  می باشد.


Tags: نشریه دندان پزشکی, دندانسازان حرفه ای, پروتزهای دندانی
تعداد نمایش ها: 5318
کاربر مرتبط:  زبان:  سایر زبان ها
انگلیسی
فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
فرهنگی
بهداشتی
خبری
شروع انتشار:  فروردین 1391
ترتیب انتشار:  ماهنامه
صاحب امتیاز:  هوشنگ کبریایی
مدیر مسئول:  هوشنگ کبریایی
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  علی اکبر یوسفی مقدم
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  تهران صندوق پستی 636-14185 تلفن: 02166914291 فکس: 02166438729
وب سایت:  www.prodentalmag.com
ایمیل ها:  [email protected]
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
پیرا دندان پزشکی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی
پیرا دندان پزشکی
دارای بخش دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]