از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

ماهنامه گنجینه دندان‌پزشکی | نشریه

ماهنامه گنجینه دندان‌پزشکی | نشریه

 ماهنامه گنجینه دندان پزشکی بعنوان اولین ماهنامه سلامتی توامان پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و تکنولوژی های مرتبط با علوم پزشکی و بهداشتی و با شعار زندگی کن، بخند عشق بورز ،در پی آنست تا تا با استفاده از نگارشی  ساده، مطالبی جذاب و خواندنی همراه با جوایز و هدایای گوناگون و برای هر رده سنی و تحصیلی در کنار بهره گیری از برترین منابع و نیز اساتید و برجسته ترین متخصصان علوم پزشکی و سایر فنون به این مهم نائل آید و نگرشی نوین در جامعه ایجاد نماید و در این را دست همکاری همگان را می فشرد.

ماهنامه گنجینه پزشکی در اولین سال حضور سعی نمود تا تاریخ جدیدی را در فرهنگ مطبوعات و رسانه در قلمرو سلامت رقم بزند و این قضاوت خوانندگان خواهد بود که تا چه میزان در این امر توفیق داشته است. امیدواریم" برگ سبزی باشد تحفه درویش" که در جهت ارتقاء کمی و کیفی دانش پزشکی جامعه موثر بوده است.

• بخش دندانپزشکی:
دبیر: دکتر پویان سعیدی
- هیات تحریریه (به ترتیب الفبا): دکتر احسان اثنا عشری، دکتر مهدی جوان، دکتر علیرضا جهانگیرنیا، دکتر افشین حراجی، دکتر فخرالدین حیدریان، دکتر عباس خدایاری، دکتر عباس دلورانی، دکترآرش زاهدی، دکتر لقمان رضائی، دکتر کیوان ساعتی، دکتر پویان سعیدی، دکتر کاوه سیدان، دکتر ارمغان شهبازی، دکتر حمیدرضا عبدالصمدی، دکتر محمدحسین فدایی، دکتر محمدحسین قربانی، دکتر امید مقدس، دکتر امیرفرهنگ میر اسماعیلی، دکتر فریبرز وفائی، مهندس ناصر ولائی، دکتر امیر ارسلان هوشیار فرد.

Tags: نشریه دندان پزشکی, ماهنامه پزشکی
تعداد نمایش ها: 4117
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
فرهنگی
اجتماعی
بهداشتی
خبری
شروع انتشار:  1392
ترتیب انتشار:  ماهنامه
صاحب امتیاز:  دکتر امیر ارسلان هوشیارفرد
مدیر مسئول:  دکتر امیر ارسلان هوشیارفرد
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر امید مقدس | دکتر محمد حسین فدایی
روش انتشار:  چاپی Paper
آنلاین Online
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه دفتری شرقی، شماره 3 واحد 18 صندوق پستی: 7374- 14155 تلفن: 22906820 فکس: 22266631
وب سایت:  www.ganjineh.net/
ایمیل ها:  [email protected]
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
پیرا دندان پزشکی
عموم مردم
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  مطالب موردی دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]