از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

RSS
 

مجله دندان‌پزشکی امروز | نشریه
دندان پزشکی امروز، ماهنامه ی تخصصی با گرایش خبری، اموزشی و پزوهشی و متعلق به شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران است. نشریه به مدیر مسئولی دکتر محمد رضا طاهریان و زیر نظر شورای تحریریه و شورای تخصصی منتشر می شود. ماهنامه دندان پزشکی امروز در حجمی حدود شصت صفحه منتشر می شود و بخش هایی چون اخبار، تازه های دندان پزشکی، تاریخ مصور دندان پزشکی، خلاصه مقالات و تازه های کتاب را شامل می شود. علاوه بر تعداد زیاد صفحات آگهی، حدود نیمی از حجم نشریه نیز به معرفی مواد و تجهیزات دندان پزشکی عرضه شده توسط  شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران اختصاص دارد. دندان پزشکی امروز علی رغم قیمت هزار تومانی که روی جلد ان حک شده است، به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. مدیر مسئول:  دکتر محمدرضا طاهریان
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

دنتال سنتر | نشریه
این نشریه که توالی فصل نامه برای ان در نظر گرفته شده است، در حقیقت بولتن داخلی مرکز تجارت مواد و تجهیزات دندان پزشکی ایران است. دومین و آخرین شماره از نشریه در خرداد ماه 86 منتشر شده است. دنتال سنتر به مدیر مسئول دکتر فقیهی و در قطع A4 و در حجمی حدود 50 صفحه به صورت رنگی و تمام گلاسه منتشر می شود. با آنکه حجم زیادی از صفحات آن را تبلیغات تمام صفحه در بر گرفته، در صفحات دیگر مطالب متنوعی شامل اخبار علمی، گزارش و مقالات علمی و مطالب کوتاه آموزشی دندان پزشکی به مخاطب عرضه شده است که انتخاب برخی از مطالب ان بسیار خلاقانه و مخاطب پسند است. روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  غیرفعال

مجله پیک دندان‌پزشکی | نشریه مجله پیک دندان‌پزشکی | نشریه
نشریه پیک دندان و دندان پزشکی، دو ماهنامه ای است که به مدیر مسئولی دکتر مهدی عاقل نژاد و سردبیری دکتر کورش رحیمی در شهر اصفهان منتشر می شود. تاکنون هشت پیش شماره و 14 شماره از این نشریه منتشر شده است. پیک دندان و دندان پزشکی از زمان انتشار نوسانات زیادی را در توالی انتشار، قطع و تعداد صفحات نشریه پشت سر گذاشته است و در حال حاضر به صورت یک مجله هشت صفحه ای با شمارگان 5هزار نسخه منتشر می شود. مطالب نشریه بیشتر جمع اوری هستند تا تالیفی، که البته این نکته با توجه به محلی بودن نشریه و محدودیت های معمول تحریریه چنین نشریاتی قابل توجیه است. پیک دندان و دندان پزشکی در صفحات محدود خود، مخاطب عام و خاص را به صورت توام تحت پوشش قرار می دهد. البته با توجه به گستره توزیع نشریه، در سطح مراکز بهداشتی درمانی استان اصفهان و مشترکان دندان پزشک در سطح استان اصفهان و برخی نقاط کشور، مدیران نشریه ترجیح داده اند تا علاوه بر مطالب دندان پزشکی، بخشی از حجم صفحات را نیز به مقالات اموزشی و بهداشتی پزشکی اختصاص دهند.
علارغم جذب محدود آگهی، مدیران نشریه اعتراف می کنند که جذب آگهی کفاف هزینه های جاری نشریه را نمی دهد و با توجه به محدودیت منابع مالی، مجبورند قسمتی از هزینه انتشار نشریه را به صورت شخصی پرداخت نمایند.

مدیر مسئول:  دکتر مهدی عاقل نژاد
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  غیرفعال

مجله پیام دندان پزشکان جوان | نشریه مجله پیام دندان پزشکان جوان | نشریه
دوماهنامه پیام دندان پزشکان جوان، از معدود نشریات مستقل و تخصصی حوزه دندان پزشکی است که علی رغم استقلال و عدم وابستگی به مراکز دولتی و انجمن های خصوصی، توانسته است از زمان انتشار تا امروز، توالی انتشار خود را به صورت منظم و بدون کاهش سطح کیفی و کمی حفظ کند. مدیر مسئول نشریه دکتر حسن نخجوانی است و تاکنون پانزده شماره از آن منتشر شده است. شمارگان نشریه ده هزار نسخه است.
محتوای این نشریه تنها به مقالات علمی اختصاص دارد و از طرح مباحث صنفی در آن اثری نیست. تعداد مقالات چاپ شده در هر شماره را 10 تا 14مقاله عنوان می کند که توسط هیات تحریریه تامین می شود و مشارکت مخاطبان را در امر تامین مطلب بسیار محدود است. به گفته محمد فکری، دبیر اجرایی نشریه، با آنکه در هر شماره صفحات داخلی و پشت جلد و تعدادی از صفحات داخلی به چاپ آگهی اختصاص می یابد، درامد حاصل از بخش اگهی تنها کفاف هزینه های انتشار نشریه را می دهد و سود آوری خاصی برای گردانندگان نشریه ندارد و حتی در برخی شماره ها مدیر مسئول قسمتی از هزینه های جاری را به طور شخصی پرداخت می کند. فکری مهمترین دغدغه عوامل نشریه را بحث مالی می داند، آنچنان که با توجه به قیمت نوسانی کاغذ، این مساله برای عوامل اجرایی مشخص نیست که آیا قادر به انتشار شماره آینده نیز خواهند بود یا خیر.

مدیر مسئول:  دكتر حسن نخجواني
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

ماهنامه ایردن | نشریه ماهنامه ایردن | نشریه
ایردن، یک ماهنامه ان‌لاین دندان‌پزشکی است که در ابتدای هر ماه در سایت ایردن منتشر می‌شود و صفحه اول ان برای تمام مخاطبان سایت ایردن ای‌میل می شود. این ماهنامه شامل مقالات علمی و صنفی، فرهنگی و هنری است

مدیر مسئول:  دکتر علی شکفته راد
روش انتشار:  آنلاین Online
وضعیت فعلی:  فعال


* [email protected]