جستجو:
 

Abeiaznejad_Co.شرکت ابیض نژاد Abeiaznejad_Co.شرکت ابیض نژاد
مدیر: آقای ابیض نژاد

تخصص:  عمومی General
دفترمرکزی:  مراغه

AryanpurTebGostar_Co. شرکت آریانپور طب گستر AryanpurTebGostar_Co. شرکت آریانپور طب گستر
رئیس هیات مدیره: آرش آریانپور
مدیر عامل: سعید آریانپور

تخصص:  عمومی General
دفترمرکزی:  تهران

RahianBehdashtKumesh_Co. شرکت راهیان بهداشت کومش RahianBehdashtKumesh_Co. شرکت راهیان بهداشت کومش
مدیر: آقای سید احمد نواب صفی الدین

تخصص:  عمومی General / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  سمنان

RoyeshTakIranean_Co.شرکت رویش تک ایرانیان RoyeshTakIranean_Co.شرکت رویش تک ایرانیان
مدیر: مهندس امیر حسین فلکه

دفترمرکزی:  تهران

MashinsaziHosseini_Co. ماشین سازی حسینی MashinsaziHosseini_Co. ماشین سازی حسینی
مدیر: آقای محمد جعفر حسینی شیرازی

تخصص:  عمومی General / استریل و کنترل عفونت Sterilization & Infection Control / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران

EmdadUnit_Co.شرکت امداد یونیت EmdadUnit_Co.شرکت امداد یونیت
مدیر: آقای فرهاد تیموری مهر

تخصص:  عمومی General

Danarg_Co. شرکت دانارگ Danarg_Co. شرکت دانارگ
مدیر: آقای سعید معصوم زاده

تخصص:  مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  گناباد

Emad_Co.شرکت عماد Emad_Co.شرکت عماد
مدیر: دکتر حمید رضا عمو

تخصص:  عمومی General / بهداشتی-دارویی Pharmaceutical & Hygienic
دفترمرکزی:  شهرضا

ZistKimia_Co.شرکت زیست کیمیا ZistKimia_Co.شرکت زیست کیمیا
مدیر: آقای مسعود محمدی

دفترمرکزی:  تهران

AmoonCommunicationDevelopments_Co.شرکت توسعه ارتباطات آمون AmoonCommunicationDevelopments_Co.شرکت توسعه ارتباطات آمون
 مدیر عامل: علیرضا زارع نژاد
رئیس هیآت مدیره: پیروز صفار
رئیس هیأت مدیره: حامد زارع نژاد نائب
مدیر توسعه تجارت: فرشاد آستانی

تخصص:  ارتباطی Communication
دفترمرکزی:  تهران

Techdent2_Co.شرکت تک دنت Techdent2_Co.شرکت تک دنت
مدیر: آقای سعید عرفانیان
مدیر فروش: آقای رضا امیدوار

تخصص:  عمومی General / لابراتواری Lab.
دفترمرکزی:  تهران

Godza_Co.شرکت گادزا Godza_Co.شرکت گادزا
مدیران: آقای محمد عاملی - آقای رضا عاملی

تخصص:  عمومی General / ارتدنسی Orthodontics / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران

dentNetAsia_Co شرکت دنت نت آسیا dentNetAsia_Co شرکت دنت نت آسیا
مدیر: آقای حسین باباربیع

تخصص:  پروتز Prosthodontics / ارتدنسی Orthodontics / پریو Periodontics / عمومی General / ترمیمی Restorative & Cosmetic / مصرفی Disposable / جراحی Surgery / استریل و کنترل عفونت Sterilization & Infection Control
دفترمرکزی:  اصفهان

IdealTavrizhTeb_Co.شرکت ایده آل تاوریژ طب IdealTavrizhTeb_Co.شرکت ایده آل تاوریژ طب
مدیر: آقای حبیب اسدزاده

تخصص:  عمومی General / پروتز Prosthodontics / لابراتواری Lab.
دفترمرکزی:  تبریز

Aria_Co.شرکت آریا Aria_Co.شرکت آریا
مدیر: آقای پهلوانی

تخصص:  عمومی General
دفترمرکزی:  قم

Qasempur_Co.بازرگانی قاسم پور Qasempur_Co.بازرگانی قاسم پور
مدیر: آقای حسین قاسم پور

تخصص:  عمومی General
دفترمرکزی:  بازرگان

NovaTebPars_Co.شرکت نواطب پارس NovaTebPars_Co.شرکت نواطب پارس
مدیر: آقای بابک پورسعید

تخصص:  عمومی General
دفترمرکزی:  تهران

GitiTakAlborz_Co.شرکت گیتی تک البرز GitiTakAlborz_Co.شرکت گیتی تک البرز

دفترمرکزی:  تهران

SunSoft_Co.شرکت سان سافت SunSoft_Co.شرکت سان سافت
مدیر: آقای سعید اسدی

تخصص:  سیستم های جانبی Accessory / تبلیغ Advertisement
دفترمرکزی:  بابل

Toneka Dent_Co.شرکت تنکا دنت Toneka Dent_Co.شرکت تنکا دنت
مدیر: آقای امید شمسی

دفترمرکزی:  تنکابن