۱۸ دی ۱۳۸۴

انجمن های علمی مختلف دردانشگاه ها

روزنامه همشهری
يک شنبه ۱۸ دی ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۸۹۵ - Jan 8, 2006

دكتر زاهدی افزود: همان طور كه به مسائل فرهنگی توجه بیشتری داریم به بعد تولید علم در مسایل دانشجویی نیز توجه ویژه ای خواهیم داشت و از این رو معاونت فرهنگی در نظر دارد در تمام دانشگاه ها انجمن های علمی راه اندازی كند و با حمایت های مالی و معنوی كه از آنان خواهد شد،زمینه سازی تولید علم و نهضت نرم افزاری كه خود دانشگاه ها آغاز گر آن بودند با شدت بیشتری پیگیری و تقویت می شود.


Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر