اطلاعیه مجمع عمومی عادی انجمن دندان پزشکی ایران ۵ خرداد ۱۳۹۰

اطلاعیه مجمع عمومی عادی انجمن دندان پزشکی ایران

بدين وسيله به اطلاع اعضاء محترم مي رساند كه مجمع عمومي عادي انجمن دندان پزشكي ايران در ساعت 10 صبح روز يك شنبه مورخ 29/3/1390 در محل انجمن دندان پزشكي ايران واقع در تهران- ( گيشا) خ پيروزي غربي پ 90  برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:
1-گزارش هيئت مديره
2- گزارش بازرسان
3- انتخابات هيئت مديره
مجمع عمومي فوق العاده نيز در ساعت 11 صبح روز يك شنبه مورخ 29/3/90  در آدرس فوق برگزار خواهد شد..
دستور جلسه :
اصلاح بعضي از مواد اساسنامه
تذكر:
- جلسه مخصوص اعضاء انجمن دندان پزشكي ايران بوده و داشتن كارت عضويت يا كارت نظام پزشكي هنگام ورود به جلسه مجمع عمومي الزامي مي باشد.
- حضور رأي دهندگان در مجمع عمومي الزامي بوده و رأي وكالتي پذيرفته نمي شود.
- نامزد هاي عضويت در هيئت مديره و بازرسين مي بايست حداكثر تا تاريخ 25/03/90 تقاضاي خود را به دبير خانه انجمن تحويل نمايند.
هيئت مديره انجمن دندان پزشكي ایران


Tags: انجمن دندان پزشکی ایران, مجموع عمومی
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر