تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 1391 اعلام شد ۴ فروردین ۱۳۹۱

تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 1391 اعلام شد

سازمان سنجش تقویم ثبت نام و زمان برگزاری را برای 6 آزمون کشوری اعلام کرده است. بر اساس این تقویم آموزشی آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال 91 که در روز 25 فروردین 91 برگزار می شود، اولین آزمون کشوری سال 91 است.
آزمون کارشناسی ناپیوسته دوره های پودمانی سال 91 دانشگاه جامع علمی کاربردی و آزمون دوره های مهندسی فناوری ارشد سال 91 دانشگاه جامع علمی- کاربردی در روز 29 اردیبهشت 91 برگزار می شود.
آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8، 9 و 10 تیرماه، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91 در روز 2 شهریور و آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای سال 91 نیز در روز 3 شهریور سال 91 برگزار می شود.

جدول زمان بندی آزمونهای سال 91 که از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می شود

زمان برگزاریتاریخ ثبت نامنام آزمون
1391/01/25ثبت نام انجام شده استآزمون دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال 91
1391/02/29ثبت نام انجام شده استآزمون کارشناسی ناپیوسته دوره های پودمانی سال 91 دانشگاه جامع علمی کاربردی
1391/02/29ثبت نام انجام شده استآزمون دوره های مهندسی فناوری ارشد سال 91 دانشگاه جامع علمی- کاربردی
1391/04/08
1391/04/09
1391/04/10

ثبت نام انجام شده است

آزمون سراسری سال 91
1391/06/021391/03/17 تا 1391/03/23    آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91
1391/06/031391/02/18 تا 1391/02/25 آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای سال 91

مرکز سنجش آموزش پزشکی نیز برنامه 19 آزمون کشوری در حوزه علوم پزشکی را منتشر کرد. این آزمون ها آزمون دستیاری به عنوان مهمترین آزمون تا آزمون کارشناسی ارشد به عنوان پرداوطلب ترین آزمون گروه علوم پزشکی را شامل می شود.
اولین آزمون در سال 91، سی و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی است که در روز 31 فروردین ماه 91 برگزار می شود. آخرین آزمون در سال 91 نیز آزمون پیش کارورزی علوم پایه پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی است که در روز 10 اسفند ماه 91 برگزار خواهد شد.

جدول آزمون های سال 91 که از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار می شود

روز و تاریخ برگزاری آزمونماهنام آزمون
پنجشنبه 31 فروردین 91فروردینآزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی
پنجشنبه 28 اردیبهشت 91اردیبهشتآزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
پنجشنبه و جمعه 1 و 2 تیر 91تیرآزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی
پنجشنبه 8 تیر 91تیرآزمون دکتری تخصصی داروسازی
پنجشنبه 8 تیر 91تیرآزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
پنجشنبه 8 تیر 91تیرآزمون بهداشت کاران دهان و دندان
پنجشنبه 29 تیر 91تیرآزمون ارتقای دستیار تخصصی پزشکی
پنجشنبه 29 تیر 91تیرآزمون گواهینامه تخصصی پزشکی
پنجشنبه 29 تیر 91تیرآزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی
پنجشنبه 29 تیر 91تیرآزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
دوشنبه 13 شهریور 91شهریورآزمون کتبی دانشنامه (بورد) تخصصی دندانپزشکی
پنجشنبه 16 شهریور 91شهریورآزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
پنجشنبه 23 شهریور 91شهریورآزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی بالینی
پنجشنبه 23 شهریور 91شهریورآزمون کتبی دانشنامه تخصصی بالینی
پنجشنبه 18 آبان 91آبانآزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی
پنجشنبه 9 آذر 91آذرآزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
پنجشنبه 9 آذر 91آذرآزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
پنجشنبه 12 بهمن 91بهمنآزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی بالینی
پنجشنبه 10 اسفند 91اسفندآزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکیTags: تقویم آزمون ها, مرکز سنجش آموزش پزشکی, آزمون دستیاری
منبع:  مهر

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر