امكان فعالیت و نقش آفرینی زیاد نظام پزشکی در مدیریت و تصدی نظام سلامت ۳ اسفند ۱۳۹۱

امكان فعالیت و نقش آفرینی زیاد نظام پزشکی در مدیریت و تصدی نظام سلامت

عضوشوراي عالي نظام پزشكي با اعلام اينكه ده هزارپزشك كشور گم شده اند، ازثبت نشدن نام ده هزاروپانصد فارغ التحصيل پزشكي كشورطي 5 سال گذشته دروزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي خبرداد. عليرضا زالي، افزود: 10هزارو500 نفرازپزشكاني كه طي5 سال گذشته ازدانشگاه فارغ التحصيل شده اند، هيچ نامي ازآنها در وزارت بهداشت وسازمان نظام پزشكي ثبت نشده است وهيچ مراجعه اي براي طبابت و اشتغال به حرفه پزشكي نداشته اند. وي گفت: اين افراد دودسته هستند،؛ گروهي از آنها افرادي هستند كه بعد ازفارغ التحصيلي تمايلي براي اشتغال درحرفه پزشكي نداشته و جذب مشاغل ديگرشده اند وگروه ديگر نيز از كشورمهاجرت كرده اند كه البته آماري از پزشكان مهاجرت كرده نداريم. معاون سازمان نظام پزشكي افزود: قانون مترقي سازمان نظام پزشكي به خصوص در ماده45 آن امكان فعاليت و نقش آفريني زيادي را در مديريت و تصدي نظام سلامت فراهم كرده به نحوي كه وزارت بهداشت مي تواند تمام يا بخشي از وظايف تصدي گري خود را درحيطه هاي مختلف از جمله اعتباربخشي وبرگزاري آزمونها به سازمان نظام پزشكي واگذاركند.وي گفت: متاسفانه تاكنون اين امكان فراهم نشده ولي با توجه به اين قانون درآينده زمينه براي نقش آفريني بيشتراين سازمان فراهم مي شود.

Tags: نظام پزشکی, وزارت بهداشت
منبع:  فارس
مطالب مرتبط:  از هر هشت پزشک عمومی، پنج نفر روپوش پزشکی را کنار گذاشته اند
میانگین درآمد پزشکان عمومی ٩ میلیون، با افزایش سالانه خواهد بود

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر