عجله دولت برای تدوین تعرفه های پرستاری ۲۰ خرداد ۱۳۹۲

عجله دولت برای تدوین تعرفه های پرستاری

 12 روز قبل رئیس جمهور به شورای عالی بیمه سلامت برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۱۰ روز مهلت داد که اکنون خبرها حاکی است کمیسیون ویژه ریاست جمهوری به منظور بررسی تعرفه های پرستاری واتخاذ تصمیم نهایی برای ارائه به شورای عالی بیمه سلامت فردا تشکیل جلسه خواهد داد.
غضنفر میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به مصوبه 12 روز قبل هیئت دولت مبنی بر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و مهلت ده روزه رئیس جمهور به دستگاه های مسئول برای بررسی تعرفه ها و درنهایت تشکیل جلسه شورای عالی بیمه سلامت به خراسان گفت:فردا جلسه ای با حضور وزرای بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور و روسای سازمان های نظام پرستاری و نظام پزشکی و به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل خواهد شد تا پس از بررسی تعرفه های پرستاری تصمیمات اتخاذ شده دراین جلسه برای تصویب نهایی به شورای عالی بیمه سلامت برود.Tags: تعرفه های پرستاری, وزارت بهداشت, نظام پرستاری, نظام پزشکی, شورای عالی بیمه
منبع:  سلامت نیوز

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر