خانم فیزیک‌دان، سیلری برای کمک به موفقیت درمان‌های اندو ساخت ۲۰ دی ۱۳۹۴

خانم فیزیک‌دان، سیلری برای کمک به موفقیت درمان‌های اندو ساخت


محققان ایرانی موفق به تهیه موادی شدند که برای درمان ریشه دندان مورد استفاده قرار می گیرد که با استفاده از این مواد، از شکست دندانی جلوگیری می شود.

شایع ترین درمان در حوزه دندانپزشکی، درمان ریشه دندان است و این در حالی است که بیشترین شکست های این درمان ناشی از مواد پرکننده آن است.

ماده پرکننده ریشه دندان، ماده ای به نام « گوتاپرکا» است که برای مهر و موم کامل ریشه، نیازمند یک سیلر است. سیلرها چند سال پس از درمان از بین می روند و محققان ایرانی در قالب یک طرح موفق به بهبود خواص سیلری با فناوری نانو شدند.

در این طرح با عنوان «درمان ریشه دندان با استفاده از نانوسیلر HTND »، ماده پرکننده کانال ریشه دندان با استفاده از فناوری نانو سنتز و مورد استفاده قرار گرفته است.

ماده پرکننده کانال ریشه دندان، توانایی اتصال به دیواره های کانال را ندارد و به همین منظور برای پرکردن فضای باقیمانده میان «گوتاپرکا» و دیواره های کانال، از سیلرهای مختلفی استفاده می شود.

سیلرها عمدتا شامل یک پودرو یک مایع هستند که مخلوط آنها به صورت خمیری به همراه «گوتاپرکا» در ریشه دندان قرار می گیرد. یک سیلر خوب بایستی مهر و موم غیر قابل نفوذی را در برابر مایع بافتی و میکروارگانسیم ها ایجاد کند.

به همین دلیل محققان درصدد آمدند تا با استفاده از یک نوع سیلر که در « گوتاپرکا» وجود دارد، مانع شکست های دندانی بعد از پرکردن دندان شوند.

از این طرح می توان برای جلوگیری از شکست دندانی و از دست دادن دندان طبیعی بهره برد، همچنین با بهره گیری از این طرح، از هدر رفت مواد برای مهر و موم دندان هم جلوگیری می شود.

در حال حاضر سیلرAH۲۶   با کاربردی مشابه برای درمان ریشه دندان مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمون های مقایسه نانو سیلر HTND با سیلرAH۲۶   بر روی بیش از ۵۰۰ نمونه دندان حیوانی و انسانی در چندین طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا شده است.

نانو سیلرHTND   از یک نانوپودر و یک مایع تشکیل شده که به همراه «گوتاپرکا» برای مهر و موم کامل ریشه دندان مورد استفاده قرار می گیرد. این طرح توسط مریم شایانی راد، کارشناسی ارشد فیزیک (نانومواد) انجام گرفته است.


Tags: مواد دندانی, ریشه دندان, دانشکده دندان پزشکی مشهد
منبع:  مهر

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر