مجموعه قوانین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۴ حوزه سلامت تنقیح شد ۲ بهمن ۱۳۹۴

مجموعه قوانین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۴ حوزه سلامت تنقیح شد

طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت با حضور متخصصان و کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی

معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت در این نشست با بیان گزارشی مختصر از طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت، زمان آغاز تمهیدات اولیه اجرای این طرح را مربوط به یک‌سال و نیم پیش دانست که کار اجرایی آن به طور جدی از یکسال گذشته آغاز شده است.

مهندس طاهر موهبتی بر حجم وسیع مطالعات انجام گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: 2296 قانون از میان مجموعه قوانین مصوب سال 1285 تا خرداد 1394 کشور دارای موادی مرتبط با حوزه سلامت بوده اند که استخراج و کدگذاری شده‌اند. در نتیجه اجرای این طرح 23 هزار و 345 رکورد (شامل ماده، تبصره یا بند) از میان مجموعه قوانین مصوب سال 1285 تا خرداد 1394 در ارتباط با حوزه سلامت شناسایی و ذیل سرفصل‌های دوازده گانه کدگذاری شده است.

ناظر طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت تاکید کرد: پس از گذشت یکسال از اجرای طرح، مواد اولیه فراهم آمده و اکنون نوبت گزارش‌گیری و انتشار نتیجه تلاش‌های انجام شده است که بخشی از آن منتشر شده و بخشی دیگر به مرور منتشر خواهد شد.

طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت، از مرحله شناسایی مواد معتبر، منسوخه ضمنی و منسوخه صریح فراتر رفته است و در مرحله تدوین «قانون جامع» قرار دارد

بنابر این گزارش در ادامه این نشست، دکتر محسن نجفی خواه، مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت به بیان توضیحاتی در خصوص مبانی نظری اجرای طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سلامت، نحوه اجرای طرح و وضعیت کنونی آن پرداخت.

دکتر نجفی‌خواه، با تاکید بر اهمیت درک و دریافت درست از تنقیح قوانین، ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده در حوزه تنقیح که مبانی لازم برای تهیه مجموعه‌های تنقیحی در هر حوزه را فراهم آورده است بر ضرورت «تنقیح-اجرا» و تهیه «قانون جامع» تاکید کرد.

قائم مقام معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت تقنیح قوانین را ترجمه Codification دانست و در بیان مفهوم آن گفت: معنی اصطلاحی Codification دسته بندی قوانین در مجموعه های مختلف و درست کردن مجموعه یا کد قانون است و تمییز قوانین معتبر از نامعتبر تنها بخشی از تنقیح است و یکی از مراحل تنقیح محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت، از مرحله شناسایی مواد معتبر، منسوخه ضمنی و منسوخه صریح فراتر رفته است و در مرحله تدوین «قانون جامع» قرار دارد.

دکتر نجفی‌خواه از آماده شدن سرفصل اول این طرح که اختصاص به «کلیات و ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» دارد، خبر داد و گفت: پیش‌نویس سرفصل اول این طرح در قالب جلد 1 قانون جامع سلامت منتشر شده است.

مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت نوید داد که 11 سرفصل دیگر از قانون جامع سلامت نیز به تدریج نهایی شده و چاپ خواهد شد.

وی در توصیف جلد اول قانون جامع سلامت توضیح داد: در جلد اول از مجموع دوازده جلد که دربردارنده قانون جامع سلامت خواهد بود، مواد معتبر راجع به ساختار و کلیات وزارت بهداشت، از مجموعه قوانین مصوب کشور استخراج شده و پس از انجام عملیات تنقیحی ذیل سه فصل دسته‌بندی شده است. در جمع‌آوری و دسته‌بندی این مواد «اصل وفاداری به متن قانون» بیش از هر چیز مورد توجه بوده است به نحوی که اصلاحی در متن قانون انجام نشود مگر در موارد ضروری و با ذکر مستند قانونی و استدلالات آن. بنابراین متن مواد معتبر همان متنی است که قانونگذار تصویب نموده و دارای اعتبار است و اصلاحی در آن مگر در شرایط ضروری و با وجود مستند قانونی انجام نگرفته است.

دکتر نجفی خواه افزود: در بخش «ساختار و تشکیلات وزارت بهداشت»  از قانون جامع، 262 ماده معتبر شناسایی شده است. این در حالی است که در همین بخش، تعداد 781 رکورد (شامل ماده، تبصره یا بند) منسوخه ضمنی و 591 رکورد منسوخه صریح بوده است.

دکتر نجفی‌خواه، همچنین به پیوست‌های جلد 1 قانون جامع سلامت اشاره کرد و افزود:  اولین پیوست اختصاص به مواد منسوخه صریح و ضمنی دارد که پس از انجام عملیات تنقیحی توسط کارشناسان با استدلال منسوخه شناخته شده است.

مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت همچنین بر برداشت عام از مفهوم نسخ ضمنی اشاره کرد و افزود: برای سهولت مجموعه‌سازی برای مواردی مانند مدت منقضی و موضوع منقضی نیز استفاده شده است.

دکتر نجفی‌خواه اظهار امیدواری کرد تا با تایید قانون جامع سلامت و مواد منسوخه ضمنی و صریح استخراج شده، اولین بار نظام حقوقی کشور شاهد «قانون جامع» به معنی دقیق آن و به پایان رسیدن مسیر تنقیح در یک حوزه از قوانین باشد.

طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت یکی از اولین طرح‌های تنقیحی در کشور

همچنین، در ادامه نشست بررسی گزارش طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت، دکتر امیدوار رضایی،  معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید بر اهمیت تنقیح قوانین در کشور، گفت: طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت یکی از اولین طرح‌های تنقیحی در کشور است که به مرحله نهایی نزدیک شده است.

دکتر رضایی با بیان اینکه دستگاه‌هاي مشمول قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي‌باشند تاکید کرد: معاونت و دستگاه‌هاي مشمول مي‌توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاه‌هاي اجرائي و قضائي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند.

وی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در زمره دستگاه‌هایی دانست که امر تنقیح را با جدیت دنبال می‌نمایند و بر لزوم همکاری برای تهیه مجموعه تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت و نهایی کردن طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت تاکید کرد.

دکتر رضایی با اشاره به ماده 6 قانون خاطرنشان کرد: از ابتداي سال 1391 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی بر همکاری با مراجع خصوصی و دولتی در خصوص چاپ و انتشار مجموعه‌های قانونی تاکید کرد و افزود: باید مجموعه‌های قانونی با نظر و تایید معاونت قوانین مجلس منتشر شود.

گفتنی است در جلسه بررسی گزارش طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت دکتر امیدوار رضایی معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئول کارگروه تنقیح قوانین بهداشت و درمان، مهندس طاهر موهبتی معاون برنامه ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت، دکتر محسن نجفی‌خواه مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت و تعدادی از متخصصان و کارشناسان تنقیح قوانین، حضور داشتند.


Tags: قوانین و مقررات, نظام سلامت, وزارت بهداشت
منبع:  ایردن | ایسنا

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر