۳ مهر ۱۳۸۴

"آب سا":دستگاه جدید برش، پالیش و پرداخت با آب

 این ایده جدید مشکلات "هواسا" ها را برطرف کرده: با آب دیگر ذرات جامد معلق در هوا وجود نخواهد داشت، دقت کار بیشتر و قدرت برش اضافه خواهد شد و با یک هند پیس هم می توان برید، هم پولیش کرد، هم تمیز کرد، هم خشک کرد.
دستگاه "آب سا" برای کار  به هوای کمپرسور نیاز دارد که درهر مطبی هست و مایع را هم از مخزن پرشدنی خودش می گیرد.

* Air-Abrasion
** Aqua-Cut

ماهنامه سلامت دهان
شهریور1383- سال دوم-شماره17


Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر