۱۹ آذر ۱۳۸۴

ابزاری برای تیز کردن قلم های پریو و ترمیمی

Sidekick نوعی ابزار تیز کن است که با باطری کار می کند و ایده آل  برای تیز کردن کورت و اسکیلر. شیار اصلی آن به شکلی تنظیم شده که زاویه مناسب برش را به کورت و اسکیلر بدهد تا با هر بار تیز کردن شکل سر قلم عوض نشود.

ماهنامه سلامت دهان
شهریور1383- سال دوم-شماره17


Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر