۱۱ دی ۱۳۸۴

ساخت منومر جدید در کشور

روزنامه جام جم
شماره1272تاریخ26/7/1383صفحه10،ستون6 سطر : 1

 این مواد که "کامپوزیت دندانی" نامیده می شوند در سال 1960 توسط یک دندان پزشک آمریكایی عرضه شدند؛ اما اصلی ترین عیب چنین موادی لزوم مراجعه مکرر بیماران به پزشک برای ترمیم آن ها بود. برای حل این مشکل پژوهشگران پلیمر ایران به ابداع مونومری جدید موفق شدند. در این ارتباط با دکتر محمد عطایی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر مجری طرح به گفتگو نشستیم :

کامپوزیت دندانی چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

- کامپوزیت ها از اجزای گوناگونی تشكیل شده اند که آن ها را می توان در سه فاز طبقه بندی کرد:

1- فاز ماتریس که شامل یک سامانه مونومری و یک سامانه آغازگر برای آغاز پلیمر شدن و پایدار کننده ها است.

2- فاز پر کننده  که شامل ذرت تقویت کننده مثل ذرات شیشه، کوارتز و سیلیكا با ابعاد میكرونی است.

3- فاز بین سطحی که شامل یک عامل جفت کننده مانند ارگانوسیلان است. جفت کننده دارای گروه های عاملی خاص است که فاز ماتریس و پر کننده را به هم می چسباند.

خواص فیزیكی و مکانیکی و در نتیجه کارایی بالینی کامپوزیت های دندانی به خواص اجزای آن بستگی دارد؛ خواصی چون استحکام، مقاومت سایشی و سختی بیشتر به فاز پر کننده و فاز بین سطحی و خواصی مانند پایداری رنگی و تمایل به نرم شدن به فاز ماتریس مربوط می شوند. خواصی نظیر جذب آب نیز به ویژگی های هر سه فاز بستگی دارد.

این کامپوزیت ها به صورت خمیر های یک جزئی یا دو جزئی برای کاربرد ارائه می شوند. برای استفاده، قسمت پوسیده دندان به وسیله دندان پزشک تراش داده شده و آماده سازی می شود. سپس خمیر کامپوزیت در محل حفره آماده شده قرار می گیرد و پخت (سخت) می شود. فرآیند سخت شدن در کامپوزیت های تک جزئی با اعمال نور در محدوده طول موج 450 تا 500 نانومتر صورت می پذیرد.

در سامانه های اتصال از مونومر هایی استفاده می شود که با داشتن گروه های عاملی مناسب در ساختار خود از یک سو بتوانند با ساختار دندان بر هم کنش داشته باشند و از سوی دیگر با مونومر های ماتریس کامپوزیت وارد واکنش شوند تا اتصالی با استحکام مناسب بین ترمیم و دندان ایجاد شود. گروه کربوکسیلیک اسید یكی از گروه های عاملی است که می تواند با یون های کلسیم یا فسفات هیدروکسی آپاتیت ساختار دندان بر هم کنش داشته باشد. از سوی دیگر گروه متا کریلات گروه عاملی است که می تواند با مونومر های ماتریس کامپوزیت وارد واکنش پلیمر شدن شود. وجود این دو گروه به طور هم زمان بسیار مناسب می باشد.

بنابراین با هدف ساخت مونومری که به طور هم زمان در ساختار خود شامل گروه های عاملی کربوکسیلیک اسید و متا کریلات باشد هیدروکسی اتیل متا کریلات (HEMA ) و بنزو فنون تترا کربوکسیلیک دی انیدرید (DTDA ) واکنش داده شد. در این واکنش گروه های انیدریدی در BTDA تحت واکنش الكل کافت(Alcoholysis ) توسطHEMA قرار می گیرند و محصولی حاصل می کنند که در ساختار شیمیایی خود گروه های عاملی کربوکسیلیک اسید و متا کریلات را به طور هم زمان دارد.

هم اینک مقداری از این مونومر ساخته و آزمایش شده که نتیجه مطلوب بوده است.


Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر