۴ مهر ۱۳۸۴

شناسایی ژن مسؤول رویش دندان ها

این‎‎‎ پژوهشگران می گـوینـد: نـوعـی‎ ژن موسوم‎ به‎ آكتودین‎‎ در نوك‎ دندان ها, تعییـن كننده‎‎ شكل‎, اندازه و چینـش‎ دنـدان‎ اسـت‎ و اختلال‎ در عملكرد این‎‎‎ ژن ممكن است‎, چینش‎ منظم‎‎ دندان‎ را بهم بزند.


Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر