ایردن
پایگاه دندان پزشکی: مدیریت اطلاعات دندانپزشکی
Irden is a unique website in field of Iranian Dental Information Management

Unable to see this email? View web page version اگر درمشاهده این ایمیل مشکلی هست به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید

تنها علاقمندی به حرفه کافی نیست! باید کاری کرد. یکی از اقدامات مفید هریک از ما برای نجات فرهنگ خود، جلوگیری از نابودی اجزاء آن است. فرهنگ شامل سه بخش اساسی است: اطلاعات و آگاهی ها، گرایش ها و تمایلات و رفتارها. اگر بخواهیم دوبخش دوم و سوم تغییر کنند باید بخش اول (اطلاعات) کامل، صحیح و دردسترس باشد. ایردن بنیادی است که با همت جمعی دندان پزشک با هدف حفظ و مدیریت اطلاعات دندان پزشکی ایرانیان ایجاد شده است. این کار بزرگ بدون یاری همه افراد علاقمند و خصوصاً حرفه ای های دندان پزشکی میسر نخواهد شد.

مدیریت اطلاعات: اطلاعات مختلفی که درحوزه دندان پزشکی ایرانیان تولید می شود عمدتاً به صورت کوتاه مدت و در یک محدوده ی کوچک استفاده شده و سپس یا نابود شده و یا به بایگانی راکد سپرده می شود. رشد و ارتقاء هر حرفه زمانی اتفاق می افتد که از دانش و تجربه ی گذشته خوب استفاده شود. با وجود حجم عظیم اطلاعات عدم "مدیریت صحیح اطلاعات" عملاً موجب عدم دسترسی کافی حرفه ای ها به آن و در نتیجه نابودی آن خواهد شد. با مدیریت درست اطلاعات حرفه، در حقیقت ضمن حفظ و تمرکز آنها، دسترسی علاقمندان و نیازمندان به آن افزایش می یابد و این خود موجب رشد فرهنگی آن حرفه است. رشد آگاهی ها منجر به بهبود گرایش ها و نهایتاً ارتقاء کیفی و کمی رفتارها خواهد بود.
  • در ایردن هدف "تولید اطلاعات" نیست بلکه جمع آوری، چیدمان درست و ایجاد دسترسی مطلوب اطلاعات می باشد. از همه کاربران خوبی که به این هدف علاقمند هستند و این توانایی را در خود احساس می کنید که بتوانید کمک کنید لطفاً به جمع ما بپیوندید. برای همراهی با ما لطفاً با ارسال فرم مخصوص یا ارسال ایمیل آمادگی خود را اعلام کنید. درصورت نیاز به خدمت شما، با افتخار تماس گرفته و شما را به همکاری دعوت می کنیم.
  • فعالیت در جمع مدیران ایردن نیاز به حضور فیزیکی ندارد و همه کارها می تواند از طریق آنلاین هماهنگ شود. لطفا با حضورگرم خود به فعال تر شدن و غنای بیشتر سایت خود کمک کنید.


درمدیریت ایردن به حضورشما نیاز داریم
با پیوستن به تیم مدیریت ایردن، این بنیاد را تقویت کنید
 


برای تماس با مدیریت ایردن لطفا از طریق ایمیل سایت یا فرم ارسال پیام اقدام کنید.


اگر می خواهید مدارکی برای ایردن بفرستید از طریق فرم های ارسال اطلاعات و مدارک ایردن اقدام کنید
طرح مشکلات
تبلیغ در ایردن
یادمان ها
تفنن های دندان پزشکی
بازار
قوانین و مقررات صنفی
آوانماهای دندان پزشکی
یافتن حرفه ای
ProblemsAdMementosFunBazaarLaw & RulesMulti MediaFind a dentist