فایل غیرمعتبر.
آخرین ساعات زمستانی را می گذرانیم که امسال باقهر آسمان، ما را به ناامیدی خواند، اما نسیم خوش بهاری امیدی دگرباره را نوید می‏دهد. آموزه‏ی پدران است که: منش‏بد شكست يابد و منش نيكو پيروز شود، دروغ شكست يابد و راستي بر آن پيروز شود.
نوروز، جشنِ‏باستانیِ‏ایرانیانِ‏نیک‏اندیش‏و‏خردمند و میراثِ‏فرهنگِ‏شادی‏گسترِ‏ ایران، بر همه‏ی ايرانيان فرخنده و خرم باد.
مدیریت ایردن
پایگاه دندان‏پزشکی ایرانیان

Enter to IRDEN

نوروز

ویرانه ایست این جهان! عمر رخصت نمی دهد که آبادش کنیم! و غیرت امان نمی دهد که رهایش کنیم. پس ساختنِ جزء کوچکی به دست من و تو یعنی آبادکردن کل جهان به دست آدمیان.  ملاصدرا

بر چهره‏ی گل نسيم نوروز خوش است

بر طرف چمن روی دلفروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گويی خوش نيست

خوش باش و مگو زِدی که امروزخوش است

خیام


پایگاه ایردن با هدف تجمیع، تمرکز ومدیریت اطلاعات دندان‏پزشکی ایرانیان، باوجود موانع مختلف اجرایی تلاش می کند در حد ممکن آیندگان را از ثروت "دندان‏پزشکی جوان امروز" که "پدردندان‏پزشکی فردا" است بهره مند نماید. طبعاً میزان موفقیت این تفکر به میزان علاقمندی و همکاری کاربران بستگی دارد.
ضوابط ایردن | درباره ایردن | ارسال پیام | داوطلب همکاری