کنگره 4 ایمپلنت انجمن دندان پزشکان عمومی | تیر 1391

این همایش با برگزاری پانل های پرسش و پاسخ و به چالش کشیدن باید ها و نباید ها و بررسی موارد متعدد و راههای برخورد با آنها، ایمپلنت را به عنوان روشی در کنار دیگر درمان ها معرفی می کند.

ویترین دندان پزشکی


برچسپ: کنگره ایمپلنت, انجمن دندان پزشکان عمومی, ایمپلنتولوژی
تعداد نمایش ها: 2684

بازگشت به فهرست