کنگره 7 انجمن لیزر پزشکی ایران | دی 1391

هفتمین کنگره انجمن لیزر پزشکی ایران 27 تا 29 دی ماه 1391 در تالار شهید احمد هدایت دانشکده دندان پزشکی تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی
برچسپ: انجمن لیزر, لیزر در دندان پزشکی, دانشکده دندان پزشکی تهران
تعداد نمایش ها: 2992

بازگشت به فهرست