کنگره 12 انجمن پروستودنتیست های ایران | دی 1391

دوازدهمین کنگره انجمن پروستودنتیست های ایران 27 تا 29 دی ماه 1391 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی
برچسپ: انجمن پروستودنتیست ها
تعداد نمایش ها: 2505

بازگشت به فهرست