کنگره 5 انجمن رادیولوژی دهان و فک وصورت ایران | بهمن 1391

پنجمین کنگره انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورت ایران 11 تا 13 بهمن ماه 1391 در دانشکده دندان پزشکی تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی
برچسپ: انجمن رادیولوژی دهان
تعداد نمایش ها: 5431

بازگشت به فهرست