کنگره 37 سالانه جراحی پلاستیک و زیبایی | اردیبهشت 1392

سی و هفتمین کنگره سالانه جراحی پلاستیک و زیبایی 14 تا 17 اریبهشت 1392 سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی
برچسپ: جراحی زیبایی, جراحی پلاستیک, انجمن جراحان
تعداد نمایش ها: 1795

بازگشت به فهرست