کنگره 12 بین المللی سم شناسی و مسمومیت های ایران | اردیبهشت 1392

دوازدهمین کنگره بین المللی سم شناسی و مسمومیت های ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 18 تا 20 اریبهشت 1392 در ساری برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی
برچسپ: سم شناسی, مسمومیت, دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تعداد نمایش ها: 1057

بازگشت به فهرست