کنگره 24 سالانه فیزیوتراپی | اردیبهشت 1392

بیست و چهارمین کنگره سالانه فیزیوتراپی 18 تا 22 اریبهشت 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی
برچسپ: فیزیوتراپی, دانشگاه علوم پزشکی تهران
تعداد نمایش ها: 1158

بازگشت به فهرست