کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان | اردیبهشت 1392

کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان 24 تا 26 اردیبهشت 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: بیماری عفونی, بیماری کودکان, دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تعداد نمایش ها: 1358

بازگشت به فهرست