کنگره 7 اپیدمیولوژی ایران | اردیبهشت 1392

هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 24 تا 26 اردیبهشت 1392 با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تخقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در یاسوج برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, اپیدمیولوژی
تعداد نمایش ها: 858

بازگشت به فهرست