کنگره 3 ژنتیک پزشکی ایران | اردیبهشت 1392

سومین کنگره ژنتیک پزشکی ایران 25 و 26 اردیبهشت 1392 در مرکز همایش های بیمارستان امام خمینی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: ژنتیک پزشکی, بیمارستان امام خمینی
تعداد نمایش ها: 1203

بازگشت به فهرست