کنگره بین المللی هپاتیت تهران | اردیبهشت 1392

پنجمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران  25 تا 27 اردیبهشت 1392 در سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد تهران و روز 28 اردیبهشت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: هپاتیت, بیمارستان میلاد, دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تعداد نمایش ها: 1775

بازگشت به فهرست