کنگره بین المللی تازه های غدد درون ریز و متابولیسم | اردیبهشت 1392

کنگره بین المللی تازه های غدد درون ریز و متابولیسم همزمان با چهارمین همایش تازه های استئوپروز و پنجمین همایش تازه های دیابت  27 الی 29 اردیبهشت 1392در بیمارستان امام خمینی تهران برگزار می شود. 

برنامه های دندان پزشکی





برچسپ: غدد درون ریز, متابولیسم, دیابت, داشگاه علوم پزشکی تهران, بیمارستان امام خمینی
تعداد نمایش ها: 1197

بازگشت به فهرست